Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

O sústredení Realu Madrid v roku 2006

Článok bol nastavený ako .
12.08.2011Marián Vanderka, Ladislav Križan (Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič )
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

ÚVOD

Veda dnes poskytuje také hlboké poznatky pre trénerov, že tréningy sa môžu plánovať a kontrolovať s malým percentom chýb. Pôsobenie všeobecných zákonitostí je v praxi potrebné overovať a formulovať nové špeciálne zákonitosti platné pre špecifické podmienky. Objavovanie všeobecných zákonitostí je úlohou základného výskumu. Ten je väčšinou vzdialený od teórie a didaktiky športového tréningu. Objavovanie špeciálnych zákonitostí je úlohou vied o športe v oblasti aplikovanej vedy. Tieto výskumy predstavujú spojenie medzi základným výskumom a športovou praxou. Nemyslime si ale, že trénerská práca sa zaobíde bez uplatňovania hlavných zásad vedeckej práce. Prečo vidíme túto podobnosť? Pre nasledovné:

    Príprava športovca sa začína plánovaním zaťaženia a súťažných cyklov. Plánovanie pozostáva z nasledovných častí:

 • Stanovenie cieľa prípravy (cieľ výskumu) - napr. dosiahnuť určitú úroveň stavov v oblasti motorických schopností v záujme zvýšenia úrovne športového výkonu.
 • Definovanie predpokladov (hypotéza) - napr. ak budeme aplikovať určité tréningové prostriedky a metódy zaťaženia, tak nastanú v skupine vybraných jedincov určité požadované zmeny koordinačných a kondičných schopností, ktoré navodia plánované zmeny športového výkonu. Samozrejme, hypotéza je postavená na základe súčasných poznatkov. To znamená, že tréner si musí byť istý výsledkom na 80 - 90 % už vo fáze plánovania. K tomu musí poznať odbornú literatúru daného športu a mať k dispozícii analýzu predchádzajúcej prípravy, výsledky kontrol a ďalšie informácie.
 • Výber tréningových metód a prostriedkov (metodika výskumu a materiál). V procese športovej prípravy je výber športovcov daný. Pri skúmaní efektívnosti tréningového zaťaženia je nevyhnutné dostatočne poznať športovca, a to najmä vtedy, keď pripravujeme tréningový plán pre daného športovca prvýkrát. Poznanie športovca si vyžaduje informáciu o jeho fyziologických, psychologických, biomechanických a ďalších charakteristikách. Ak nespoznáme športovca ako živý organizmus s biologickými, psychologickými, biomechanickými charakteristikami, tak plánovanie športovej prípravy (ŠP) sa stane nedokonalé a ciele neisté. Metódy zaťažovania treba v každom prípade vyberať podľa individuálnych predpokladov, lebo každý reaguje rozlične a ten istý jedinec reaguje inak v zmenených podmienkach. Myslime na to, ako diagnostikujú pacienta v medicíne pred započatím liečby.
 • Proces športovej prípravy (analýza, experiment). Medzi vedeckým poznávaním a ŠP je jeden významný rozdiel. Výskum je presne naplánovaný, podmienky kontrolované. V ŠP je 10 - 20 % neistoty, menia sa podmienky, preto treba neustále korigovať tréningové zaťaženie v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov. K tomu je nevyhnutná kontrola a na jej základe treba vykonať nevyhnutné zmeny.
 • Systém kontroly, analýza výsledkov. V ŠP je nevyhnutné analyzovať dosiahnuté tréningové výsledky (stavy) na konci prípravného cyklu. Je to nevyhnutný predpoklad ďalšieho plánovania prípravy.

CIEĽ

Na základe osobných skúseností poukázať na detaily tréningového procesu počas letnej prípravy jedného z najúspešnejších klubových futbalových družstiev na svete – Realu Madrid.

Príprava futbalového „A“ družstva Realu Madrid na sezónu 2006/2007.

Letné prípravné obdobie tento rok v Reale trvalo 48 dní z čoho po prvom týždni prípravy, ktorá zväčša pozostávala z ľahkých aeróbnych aktivít:

 1. deň (12.07.06) 2x12 min ľahký klus na úrovni tesne nad AP – aeróbnym prahom,
 2. deň (13.07.06) to isté ale 2x15min,
 3. deň opäť rozvoj aeróbnej kapacity 2x 16 min vždy na konci doplnený o cca 10 min strečingových cvičení metódou postupného naťahovania hlavne najviac zaťažovaných svalových skupín.
 4. deň (15.07.06) absolvovali prítomný hráči (niektorí mali po MS ešte dovolenku) jednoduchý test – beh na 3000m, ktorý neskôr slúžil ako východisko na určenie individuálnej intenzity rozvoja aeróbnej vytrvalosti a zaradenie do skupín v nasledujúcej fáze prípravy.
 5. deň (16.07.06) súvislí nerovnomerný beh prevažne nízkej intenzity okolo AP.

Nasledovalo nami detailnejšie zmapované obdobie pobytu v Rakúskom Štajersku v meste Irdning - 18dní. Absolvované zaťaženie v tomto období stručne a prehľadne dokumentuje Tab. 1.

Väčšinou sa jednalo o dvojfázový tréning, kde dopoludnia išlo prevažne o kondičnú prípravu nešpecifickými prostriedkami. Na prvý pohľad systém prípravy nie je v ničom mimoriadny, postupovali klasický spôsobom „zhora dole“ od aeróbnej kapacity súvislou metódou smerom k extenzívnej intervalovej metóde. Potom nasledoval rozvoj aeróbneho výkonu s prechodom do anaeróbnej kapacity kratšími úsekmi, v posledných dňoch sústredenia kondičný tréning naberal na intenzite a teda smeroval k rozvoju anaeróbnej alaktátovej kapacite (výbehy do svahu). Silový tréning prevažne kruhovou formou s 11timi stanovišťami pri intervale zaťaženia 25s a odpočinku 35s realizovali v troch sériách ostával nemenný, čo nasvedčuje, že išlo skôr o udržanie vytrvalostne silových schopností ako o ich rozvoj, zacielenie na zdravotné hľadisko silového tréningu z ochranne - preventívnych dôvodov, pretože v dávkovaní nenastali žiadne progresívne zmeny. Zaraďované boli aj prostriedky rýchlostne – obratnostného charakteru zameriavané na akceleračnú, frekvenčnú rýchlosť a špecifické koordinačné štruktúry. Popoludňajšie tréningové jednotky boli prevažne herného charakteru.

Rozcvičenia po štandardnom zahriatí boli koncipované moderne na základe najnovších vedeckých poznatkov, tj. kombinovanie statických foriem strečingu, aby nedošlo k prílišnému utlmeniu reflexných vlastností pohybového aparátu, s jeho dynamickými formami. Nasledoval plynulý prechod k prvkom elementárneho charakteru v bežeckej abecede, zrejmá bola obrovská variabilnosť z hľadiska intenzity a rozsahu pohybu. Záverečná časť TJ nemala len formu vyklusania ale aj dôslednej antigravitačnej relaxácie – strečingu ladenej podľa individuálnych potrieb toho ktorého hráča.

V tab. 2 a 3 prezentujeme detailnejší pohľad na obsah, dávkovanie organizáciu vybraných tréningových jednotiek, spoločne so subjektívnym hodnotením pozorovateľa. 

Tabuľka č. 1 a 2 - na stiahnutie vo formáte pdf - TU.

Po návrate z tohto sústredenia mali hráči 4 a 5.08.2006 dva voľné dni, potom nasledoval let do USA kde strávili ďalší týždeň prípravy spojený aj s exhibičnými prípravnými zápasmi. Záver prípravy 14-27.08. bol už realizovaný doma v Madride.

ZÁVER

Pokiaľ ide o kondičnú časť prípravy nešpecifickými prostriedkami, ako vidieť aj z už uvedeného, nenašli sme veľké rozdiely v metodike, periodizácii, dávkovaní, objeme, intenzite, výbere cvičení, monitorovaní odozvy na zaťaženie, získavaní spätnej väzby, celkovej organizácii TJ. Iste pracujú s odlišným výberom, sú to futbalový „géniovia -úplní“ hráči, ktorým k absolútnej dokonalosti chýba už len máločo, dosiahnuť veľkého kolektívneho ducha možno nie je u takých individualít jednoduché.

Nevyhnutná aj z výkonového aj zo zdravotného hľadiska je vysoká úroveň rozvoja kondičných schopností. Po našich skúsenostiach s týmto tímom nie je možné na adresu každého jednotlivca jednoznačne povedať, že týmito kvalitami naozaj oplýva, veď napr. výkon 13:08 v behu 3000m je určite podpriemerný.

Možno však poukázať na detailne prepracovanie systému kondičnej prípravy, veľkosť realizačného tímu, dôslednosť a cit pre individuálne dávkovanie zaťaženia, napr. hráči ktorí sa zapojili do prípravy neskôr, absolvovali kondičné tréningy v rovnakej postupnosti individuálne. Komunikácia tréner zverenec, postavenie a autorita trénera, aj intelektuálny prístup hráčov k tréningu a ďalšie detaily nám môžu ukázať cestu skvalitňovania športovcov po športovej ale aj ľudskej stránke.

SUMMARY IN ENGLISH

The purpose of this contribution was to share the author’s experiences from the summer preparation of famous soccer club – Real Madrid. There are details of training load during summer camp in Irndning (Austria). Everybody knows that conditioning is inevitable but not satisfactory, so that we bring forward the conspectus of chosen training units with appreciation of independent observer. The looking at their training process shows the details in methodic, periodisation, system, feed backing, communication, etc.

 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti