Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (3.12.2010): Novela zákona o zdravotnom poistení NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.12.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrhy na zmenu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení z dlhodobého hľadiska vytvárajú predpoklady pre synchronizáciu zdravotného a daňového systému, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre plynulý prechod na systém spoločného výberového miesta. Cieľom spoločného výberu je zjednodušenie a zníženie administratívnej náročnosti v súvislosti so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov odvodovými povinnosťami platiteľov a poistencov.

  V novele zákona o zdravotnom poistení v súlade s cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní:

  • sa novo definujú základné pojmy (zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, vymeriavací základ);
  • sa určujú osoby, ktoré nie sú povinné vykonať ročné zúčtovanie poistného;
  • sa novo definuje osobný rozsah zdravotného poistenia a vznik a zánik zdravotného poistenia, tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s príslušnými daňovými predpismi.

  V porovnaní so súčasnou právnou úpravou v záujme zjednodušenia sa upúšťa od taxatívneho uvedenia fyzických osôb, ktoré patria do okruhu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb. Navrhuje sa, aby fyzické osoby, ktoré sú povinné odvádzať daň z príjmu podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), boli z tej zárobkovej činnosti, z ktorej majú príjem, povinní platiť poistné na verejné zdravotné poistenie.

  I. Navrhované zmeny v oblasti okruhu poistencov

  zamestnanec

  • okruh zamestnancov sa rozšíri na všetky fyzické osoby, ktorých príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 Zákona o dani z príjmov, nebude tam patriť príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru;

  zamestnávateľ

  • okruh zamestnávateľov na účely zdravotného poistenia sa rozšíril o osoby vyplácajúce príjmy zamestnancom uvedeným v bode a) a je prispôsobený požiadavkám európskeho práva a medzinárodným zmluvám;
  • samostatne zárobkovo činná osoba
  • okruh samostatne zárobkovo činných osôb sa rozširuje podľa definície § 6 Zákona o dani z príjmov aj o osoby, ktoré majú príjem z prenájmu, naopak nebude tam patriť príjem osobných asistentov;
  • osoba dobrovoľne nezamestnaná
  • okruh osôb sa nemení, vždy pôjde o osobu, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činná osoba a nie je poistenec štátu;
  • osoba, ktorej sa vypláca dividenda
  • zavádza sa nový platiteľ, ktorý vypláca dividendy poistencom Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 Zákona o dani z príjmov;
  • osoby, ktoré príjem z kapitálového majetku a príležitostné príjmy
  • ide príjem z § 7 a 8 Zákona o dani z príjmov, okrem príjmu zrážaného zrážkovou daňou.

  II. Navrhované zmeny v oblasti vymeriavacieho základu

  • zjednotenie s daňovým zákonom a sociálnymi zákonmi vo vymeriavacích základoch;

  III. Navrhované zmeny v oblasti ročného zúčtovania poistného

  Oproti súčasnému stavu sa pridávajú kategórie poistencov, ktorí nie sú povinní vykonávať ročné zúčtovanie poisteného.

  Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2011.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti