Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zverejnenie výzvy na kandidatúru na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu kandidáta na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania za Slovenskú republiku (ďalej len „Výbor CPT“).

  O pozíciu sa môžu uchádzať občania Slovenskej republiky, ktorí:

  • výpisom z registra trestov preukážu bezúhonnosť,
  • predložia doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní, alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • doložia znalosť anglického prípadne francúzskeho jazyka na úrovni pokročilý.

  K prihláške sa pripája aj čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nie je v konflikte záujmov vzhľadom na výkon svojho súčasného zamestnania alebo funkcie a čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Výberová komisia zložená z expertov nominovaných ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky posúdi na základe zaslaných podkladov kvalifikačné predpoklady, motiváciu a vhodnosť kandidátov a určí poradie jednotlivých kandidátov. Konečný zoznam troch kandidátov za Slovenskú republiku zašle Byru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy vedúci Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentom zhromaždení Rady Európy. Voľbu člena Výboru CPT za Slovenskú republiky uskutoční Výbor ministrov Rady Európy absolútnou väčšinou hlasov z menného zoznamu vyhotoveného Byrom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

  Termín na zasielanie prihlášok je 25. február 2011. Celé znenie verejnej výzvy je zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR:

  http://www.justice.gov.sk/dwn/l7/vk/FINvyzva110210.pdf


  Zdroj: Tlačové informácie Ministerstva spravodlivosti SR

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia