Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zasadnutie Rady UčPS - 17.03.2014 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.03.2015Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zasadnutie Rady UčPS - 17.03.2014

  Prítomní členovia Rady UčPS: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Peter Haňdiak,doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., Mgr., Mgr. Ladislav Križan, PhD.

  Neprítomní členovia Rady UčPS: JUDr. Jaroslav Čollák - ospravedlnený;

  Prítomná výkonná riaditeľka UčPS: nie

  Pozvaní hostia: nie

  Zasadnutie prístupné verejnosti: nie

  Miesto zasadnutia: Bratislava

  Začiatok zasadnutia: -                   Koniec zasadnutia: -


  Rada UčPS pred začiatkom riadneho rokovania zvolila za predsedajúceho rokovania Petra Sepešiho, a to nasledovným pomerom hlasov: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

  Peter Sepeši otvoril zasadnutie Rady UčPS, privítal členov Rady UčPS a informoval ich o navrhovanom programe zasadnutia:

  1. Členské na rok 2014
  2. Prijatie nového člena do UčPS
  3. Bowling UčPS
  4. Konferencia Šport a právo
  5. Memoriál Milana Hanzela
  6. Valné zhromaždenie UčPS

  Rada UčPS schválila navrhovaný program nasledovným pomerom hlasov:     

  4x za, 0x proti, 0x zdržal sa.


  Ad 1. Členské na rok 2014

  Bol prerokovaný komplexný návrh Jaroslava Čolláka. Nakoniec prevážil názor, že pravidlá pre členstvo a členské je treba riešiť čo najjednoduchsie, aby nedošlo k nedorozumeniam. Bol odsuhlasený model dvoch sadzieb členského. Rada UčPS je podla stanov UcPS oprávnená na základe podnetu ale aj bez podnetu odpustiť časť členského alebo aj celé členské.

  Výsledok diskusie:

  1. riadne členské = 48,- € ročne
  2. znížené členské (študenti a iné prípady osobitého zreteľa - na základe neformálnej žiadosti) - 50 % zľavu prizná Rada UčPS = od 24 Eur ročne
  Rada UčPS rozhodla nasledovným pomerom hlasov: 4x za, 0x proti, 0x zdržal sa

  Ad 2. Prijatie nového člena do UčPS

  Bola prerokovaná prihláška s pozitívnym výsledkom, Jaroslav Čollák odsúhlasil prijatie za člena emailom z 18.3. Mgr. Ján Juran bol jednomyseľne prijatý za člena UcPS.

  Rada UčPS rozhodla nasledovným pomerom hlasov: 4x za, 0x proti, 0x zdržal sa

  Ad 3. Bowling UčPS

  Bowling UčPS sa bude konať dňa 11.IV.2014 (piatok) v Národnom bowlingovom centre v Bratislave s nasledovným programom:

  1. 17:00 zasadnutie Rady UčPS
  2. 18.00 bowling UčPS
  3. 20:00 posedenie vo vybranom zariadení

  Rada UčPS rozhodla nasledovným pomerom hlasov: 4x za, 0x proti, 0x zdržal sa

  Ad 4. Konferencia Šport a právo

  Termín konferencie Šport a právo bol stanovený na 2.-3.X.2014.

  Rada UčPS rozhodla nasledovným pomerom hlasov: 4x za, 0x proti, 0x zdržal sa

  Ad 5. Memoriál Milana Hanzela

  Termín memoriálu bol stanovený na 17.XI.2014 (pondelok). Bude potrebné rezervovať halu (HANT aréna).

  Rada UčPS rozhodla nasledovným pomerom hlasov: 4x za, 0x proti, 0x zdržal sa

  Ad 6. Valné zhromaždenie UčPS

  Valné zhromaždenie sa bude konať koncom novembra, začiatkom decembra 2014.

  Rada UčPS schválila návrh nasledovným pomerom hlasov: 4x za, 0x proti, 0x zdržal sa


  Ďalšie zasadnutie Rady UčPS pripraví a zvolá Peter Haňdiak

  Bratislava, 17. marca 2014

  Zapísal: Peter Sepeši

  __________________    ___________________     ___________________________               ___________________________

  JUDr. Peter Sepeši         JUDr. Peter Haňdiak           doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.    Mgr. Ladislav Križan

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti