Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Slovenská republika v stredu 27. júna 2018 popísala ako v poradí 33. členský štát Rady Európy Dohovor Rady Európy č. 215 o manipulácii športových súťaži.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.06.2018JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovenská republika v stredu 27. júna 2018 popísala ako v poradí 33. členský štát Rady Európy Dohovor Rady Európy č. 215 o manipulácii športových súťaži

  Dohovor bol otvorený na podpis v Magglingene dňa 18.9.2014. Po podpise dohovoru je potrebné dohovor ešte ratifikovať v súlade s právnym poriadkom jednotlivých členských štátov a oznámiť ratifikáciu generálnemu sekretárovi Rady Európy.

  Dohovor nadobudne účinnosť potom, čo ho v súlade s čl. 32 ods. 4 ratifikuje 5 členskych štátov Rady Európy.
  Doposiaľ dohovor ratifikovali 3 členské štáty Rady Európy: Nórsko, Portugalsko a Ukrajina.

  Slovenská republika ešte pred ratifikáciou dohovoru potrebuje vykonať legislatívne zmeny, ktorými dosiahne súlad slovenského právneho poriadku s obsahom dohovoru. Podpis dohovoru bol predmetom rokovania vlády SR dňa 16.5.2018 - materiál k bodu 5 programu rokovania - Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27475

  Viaceré legislatívne zmeny vyplývajúce z obsahu dohovoru, už boli vykonané v rámci schválenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostávajúcu časť zmien potrebných na dosiahnutie súladu slovenského právneho poriadku s dohovorom je potrebné vykonať najmä v rámci zákona o hazardných hrách, ktorého nové znenie je práve v tomto období v legislatívnom procese (dňa 14.6.2018 skončilo medzirezortné pripomienkové konanie) vedenom na portáli SLOV-LEX pod č. LP/2018/312Do pripomienkového konania k návrhu zákona o hazardných hrách sa významne zapojil aj Slovenský futbalový zväz, ktorého zástupcovia sa dlhodobo venujú implementácii obsahu dohovoru do pravidiel fungovania slovenského futbalu i celého športu.

  Nadobudnutie platnosti dohovoru

  Podľa čl. 32 ods. 4 dohovoru:

  Tento dohovor nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď päť signatárov vrátane najmenej troch členských štátov Rady Európy vyjadrilo svoj súhlas so záväznosťou dohovoru v súlade s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3.” 

  Podľa čl. 32 ods. 5 dohovoru:

  Vo vzťahu k signatárskemu štátu alebo Európskej únii, ktorá neskôr vyjadrí svoj súhlas s tým, že bude viazaná týmto dohovorom, dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa vyjadrenia svoj súhlas byť viazaný dohovorom v súlade s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3.”


  Text dohovoru Rady Európy č. 215 v slovenskom jazyku si môžete pozrieť TU

  Prehľad signatárov dohovoru na stránke Rady Európy či môžte pozrieť TU

  Text dohovoru Rady Európy č. 215 v anglickom a francúzskom jazyku si môžete pozrieť TU

  Dôvodovú správu k dohovoru v anglickom a francúzskom jazyku si môžete pozrieť TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti