Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

06.05.2015, ŽIAR NAD HRONOM - Zákon o športe
(Dišputa, číslo 3/2015)

HOTEL LUNA, Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom

06.05.2015   08:30
06.05.2015   16:00

04.05.2015   23:59

06.05.2015   08:00
06.05.2015   08:00
06.05.2015   09:00
06.05.2015   16:00

0 / 60 účastníkov

Vážená dáma, vážený pán, vážení priatelia športu,

pracovná skupina poverená tvorbou návrhu zákona o športe dospela do štádia prác, kedy považuje za správne i potrebné prediskutovať navrhované riešenia s tými, ktorých každodenného života sa nová právna úprava dotkne najviac - so športovcami, športovými odborníkmi, zástupcami športových zväzov, klubov a iných športových organizácií, zástupcami podnikateľského sektora i orgánov verejnej správy (štát, VÚC, obce).

Za tým účelom Učená právnická spoločnosť s jej partnermi pripravili toto podujatie.

Organizačný manažér
Mgr. Igor Šumichrast +421904961949

Služby a iné plnenia

zahrnuté v príspevku

 • coffee break
 • internetové pripojenie
 • obed

nezahrnuté v príspevku

 • ubytovanie

Program podujatia

08:00 - 09:00    Prezentácia účastníkov                

09:00 - 09:15    Otvorenie - príhovory     (moderátor: Čollák, príhovory: športová osobnosť + Peter Sepeši)            

09:15 - 10:30    Blok 1    (Sepeši, Hlivák, Zajíčková, Surmajová, Rybánsky)            

10:30 - 10:50    Coffee break 1                

10:50 - 12:00    Blok 1 - pokračovanie    (Sepeši, Hlivák, Zajíčková, Surmajová, Rybánsky)            

12:00 - 13:00    Obed                

13:00 - 14:15    Blok 2 (diskusia)    (Sepeši, Hlivák, Zajíčková, Surmajová, Rybánsky + ďalší členovia odborného panelu)            

14:15 - 14:30    Coffee break 2                

14:30 - 15:45    Blok 2 - pokračovanie

15:45 - 16:00    Záver - poďakovanie    (Čollák, Sepeši)            

 

Personál podujatia

Organizátor
    JUDr. Renata Munková
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Mgr. Igor Šumichrast
Moderátor
    JUDr. Jaroslav Čollák
Lektor
    JUDr. Miroslav Hlivák LLM, PhD.
    JUDr. Jaroslav Rybánsky
    JUDr. Peter Sepeši
    JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
    Mgr. Zuzana Zajíčková

Zoznam účastníkov

Meno Email Telefón
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti