Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT a PRÁVO
(Konferencia, číslo 1/2012)

Športová 1397/1, Poprad, hotel AquaCity - Seasons***, Mountain View****

12.09.2012   10:00
13.09.2012   14:00

slovenský, český

11.09.2012

12.09.2012   09:00
12.09.2012   10:00
12.09.2012   10:15
13.09.2012   14:00

60 / 60 účastníkov

V dňoch 12.-13.09.2012 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční odborný seminár „Šport a právo“, ktorého ústrednými témami budú PRÁVNE ASPEKTY DOPINGU, ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA a DIVÁCKE NÁSILIE. 

Organizačný manažér
Petra Jobbagyová +421904368169

Služby a iné plnenia

zahrnuté v príspevku

 • internetové pripojenie
 • káva a čaj na izbe
 • miestne poplatky
 • ochutnávka vína
 • plná penzia
 • strážené parkovisko
 • ubytovanie
 • vstup do Aquaparku

nezahrnuté v príspevku

 • doprava

Program podujatia

PROGRAM

odbornej konferencie: „ŠPORT a PRÁVO“

(12. - 13. septembra 2012; hotel Aquacity v Poprade)


Streda - 12. septembra 2012

10:00 – 10:15 Registrácia účastníkov konferencie

10:15 – 11:00 Otvorenie konferencie

Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a čestných hostí

 1. úvodné slovo moderátorov konferencie:
  JUDr. Peter Haňdiak, advokát a JUDr. Peter Bellás, advokátsky koncipient (členovia Rady UčPS a Športovej rady)

 2. príhovory za organizátorov konferencie: Ján Kováčik - prezident SFZ, JUDr. Peter Sepeši – člen Rady UčPS, Generálna prokuratúra SR, člen výkonného výboru SFZ

 1. príhovor za Športovú radu – odborného garanta konferencie:

JUDr. Marek Števček, PhD. Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnická fakulta UK v Bratislave

 1. príhovor čestného hosťa konferencie:
  JUDr. Štefan Harabin - predseda Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR


11:00 – 11:50 Právne aspekty dopingu - 1. časť
 1. Mgr. Markéta Haindlová – Aktuálne otázky dopingu v športe
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 13:50 Právne aspekty dopingu - 2. časť


 1. doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. Doping a trestné právo
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


13:50 – 14:10 Prestávka na občerstvenie

14:10 – 15:10 Zodpovednosť športovca - 1. časť


 1. Mgr. Michal Králík, Ph.D. Právna zodpovednosť športovcov za športové úrazy

 2. JUDr. Marek Števček, PhD. “Lucky punch” alebo základné otázky zodpovednosti športovca za športový úraz vs. osobitná skutková podstata športového deliktu
  Diskusia (podľa dojednania s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


15:20 – 15:40 Prestávka na občerstvenie

15:40 – 16:30 Zodpovednosť športovca - 2. časť


 1. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA „Waiver“ alebo k možnostiam vylúčenia zodpovednosti  za úraz pri výkone športovej činnosti
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


17:00 – 19:00 Relaxačný blok - organizované možnosti:

 1. návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity alternatívne
 2. futbal na malé bránky na blízkom (cca 3 min. pešo) trávnatom ihrisku  (od 17.15 do 18.15 hod.) - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii


  19:00 – 20:00 Večera 20:00 – 23:00 Diskusné stoly s osobnosťami športu a práva (spojené s ochutnávkou vín)
  Štvrtok - 13. septembra 2012

  08:00 – 09:00 Raňajky 09:00 – 09:55 Voľné príspevky z oblasti športového práva

  1. JUDr. Otto Brixi Návrh novely zákona o športe

  2. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. – Ideový návrh novej spoločenskej zmluvy v našom športe: mobilizácia dobrovoľníkov zdola- dekoncentrácia moci funkcionárov zhora- súdržné športové hnutie- synergicky prajný štát

  3. JUDr. Peter Sepeši – Stanovy Slovenského futbalového zväzu alebo pokus o postavenie nových nielen právnych pilierov slovenského futbalu
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  09:55 – 10:10 Prestávka na občerstvenie

  10:10 – 11:10 Divácke násilie - 1. časť


  1. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. Verejný záujem počas organizovania futbalových zápasov na území Čiech a Slovenska: história, stav a aktuálne výzvy
  2. JUDr. Miroslav Bobák – Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby (s)právny nástroj na ich potláčanie?

  3. JUDr. Jozef Čorba, PhD. – Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

  11:30 – 12:15 Divácke násilie - 2. časť


  1. JUDr. Peter Sepeši – Identifikácia právnych problémov v problematike diváckeho násilia a predstavenie návrhov riešení do budúcnosti (de lege ferenda)

  2. Ing. Ján Letko a JUDr. Peter Sepeši – Predstavenie návrhu právneho, technického a funkčného riešenia vytvorenia a prevádzkovania informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (Ekosystém komplexného riešenia IS BŠP)
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:15 – 13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

  JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás, moderátori konferencie


  13:00 – 14:00 Obed


   

  Personál podujatia

  Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
      Petra Jobbagyová +421904368169
  Moderátor
      JUDr. Peter Handiak
  Administratívny personál
      JUDr. Alica Hablovičová
      JUDr. Adriana Jasova
      JUDr. Renata Munková
  Technický personál
      Mgr. Igor Šumichrast
  Odborný garant
      Športová rada
  Lektor
      doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
      JUDr. Jozef Čorba PhD.
      JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
      Mgr. Markéta Haindlová
      prof. MUDr. Dušan Hamar CSc.
      Mgr. Michal Králík Ph.D.
      Ladislav Križan
      Peter Pálenčík
      JUDr. Peter Sepeši
      doc. JUDr. Marek Števček PhD.

  Zoznam hostí

  Meno
  JUDr. Štefan Harabin
  Ján Kováčik
  JUDr. Miroslav Pavlovič
  JUDr. Peter Sepeši

  Zoznam účastníkov

  Meno Email Telefón
  Bc. Jaroslav Čollák 0918440156
  Milan Andrejkovič
  JUDr. Martin Bargel martin.bargel@justice.sk 0905263661
  JUDr. Jozef Beňo PhD. beno@advokacia.eu 0905412240
  JUDr. Alexander Bíró simona.sepesi@gmail.com
  Ing. Ladislav Čambal ladislav.cambal@minedu.sk
  doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. simona.sepesi@gmail.com
  Mgr. Žaneta Csáderová PhD.
  Mgr. Jana Dočkalová
  JUDr. Libor DUĽA libor.dula@nsud.sk 02/32304312
  JUDr. Vladimír Ďurana CSc. simona.sepesi@gmail.com
  JUDr. Monika Furdová m.furdova@gmail.com 0903 775 855
  Bc,Mgr Gregor Gallo
  JUDr. Zoltán Gallo zoltan.gallo@genpro.gov.sk 0907911822
  JUDr. Mikuláš Gardecký mikulas.gardecky@genpro.gov.sk 0917 908 089
  mjr.Ing. Ján Gavalier
  Jozef Greguš gregusjozef@zoznam.sk 0908 806 727
  JUDr. Roman Greguš roman.gregus@justice.sk 0903/390168
  Michal Grňa
  Mgr. Peter Hižnay
  JUDr. Miroslav Hlivák miroslav.hlivak@akss.sk 0905720215
  JUDr. Marek Holbík 0903145228
  JUDr. Roman Huszár roman.huszar@justice.sk 0903930720
  JUDr. Michal Hutta office@huttova.sk 0903774077
  JUDr. Ladislav Jakubec ljakubec@exekutor.sk 0905250655
  JUDr. Martin Javorka
  Mgr. Ladislav Kalasz
  JUDr. Zuzana Kohutova
  Mgr. Marian Kokoruda kokoruda@etwo.sk 0944448964
  MUDr. Jozef Kubašovský j.kubasovsky@post.sk 0905 545 099
  JUDr. Juraj Kuráň
  JUDr. Pavel Kypta PhD. pavel.kypta@umb.sk 0904904553
  Mgr. Ľudovít Majerčík
  JUDr., PaedDr. Jozef Malich
  Mgr. Peter Melek peter.melek@minedu.sk 0907768323
  JUDr. Peter Mihál peter.mihal@hotmail.com 0903730616
  Mgr. Katarína Mravíková katarina.mravikova@minedu.sk 0903 842 323
  JUDr. Renata Munková renata.munkova@gmail.com 0911655644
  Michal Pavlovčík 0917547953
  Svetozar Pavlovic svetozar.pavlovic@hotmail.com 0905875236
  JUDr. Andrej Poruban PhD.
  Mgr. Mário Porubec porubecm@ta3.com 0907 713 217
  doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD. potasch@gmail.com 0915/767760
  Mgr. Oliver Pravda 0944469446
  JUDr. Janka Pravdová
  JUDr. Jaroslav Rybánsky jaroslav.rybansky@gmail.com 0908 655 024
  MUDr. Jozef Sabo jsabo@nemocnicasaca.sk 0903 690 757
  JUDr. Marek Sivák simona.sepesi@gmail.com
  Mgr. Pavlína Škrabanová skrabanova@iura.sk 0910 911 256
  JUDr. Marián Sluk PhD. simona.sepesi@gmail.com
  JUDr. Slavomír Šúrek simona.sepesi@gmail.com
  Ing. Dušan Tittel tittel@futbalulk.sk 0910750750
  JUDr. Miroslav Tiža simona.sepesi@gmail.com
  JUDr. Peter Vachan 0902343699
  JUDr. Ján Vanko
  Mgr. Alžbeta Žiaková advokat@zajickova.sk +421-2-52928385
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti