Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

Zákon o športe BB/2.5. - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?
(Seminár, číslo 04/2019)

Hotel Lux, Námestie Slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica

02.05.2019   09:00
02.05.2019   15:45

slovenský

30.04.2019   22:00

02.05.2019   08:30
02.05.2019   08:40
02.05.2019   09:00
02.05.2019   15:45

25 / 100 účastníkov

Prezentácia nových poznatkov a zmluvných vzťahov podľa Zákona o športe a od nich sa odvíjajúcich daňových a odvodových dopadov a špecifík účtovníctva so zameraním sa na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

Organizačný manažér
Ing. Katarína Válkyová

Služby a iné plnenia zahrnuté v príspevku

coffee break
obed

Program podujatia

Prezentácia: 08.40 - 08.55 hod
Začiatok: 09.00 hod
Úvodné slovo: 09.00 - 09.30 hod
 • Peter Sepeši a zástupca organizátora
1. BLOK: 09.15 - 10.30 hod
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV s KLUBMI/ZVÄZMI a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Prestávka: 10.30 - 10.45 hod
2. BLOK: 10.45 - 12.00 hod
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)
 • Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Obed: 12.00 - 13.00 hod
3. BLOK: 13.00 - 13.45 hod
 • Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov
 • Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame
 • NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
4. BLOK: 13.45 - 14.45 hod
 • GDPR - Informačná povinnosť športových organizácií 
 • Register mimovládnych neziskových organizácii (zákon č. 346/2018) a športové organizácie
 • Národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ a jeho možné prínosy pre športový sektor v SR

Prestávka: 14.45 - 15.00 hod 
5. BLOK: 15.00 - 15.30 hod

 • Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov) - ako neziskových organizácii
6. BLOK: 15.30 - 16.00 hod
 • Diskusia o športe - problémy každodenného života
 • Rekapitulácia zaznamenaných otázok, poznatkov, aplikačných problémov a podnetov z praxe

Záver: 16.00 hod

 

Cestovný plán

Miesto konania - TU

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Ing. Katarína Válkyová
Moderátor
    RNDr. Jozef Mihál
    JUDr. Peter Sepeši
Administratívny personál
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti