Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT A PRÁVO 2019
(Konferencia, číslo 09/2019)

Športová 1397/1, Poprad, hotel AquaCity

03.10.2019   09:30
04.10.2019   14:00

slovenský

08.10.2019   10:00

03.10.2019   09:00
03.10.2019   09:00
03.10.2019   09:30
04.10.2019   14:00

23 / 40 účastníkov

V dňoch 03.-04.10.2019 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční ôsmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2019“, ktorej témami predbežne budú:

 1. „Ako ovplyvňujú paragrafy fungovanie športových zväzov a ich členov ?”
  - moderovaná diskusia za účasti zástupcov štátu, národných športových zväzov a športových právnikov k novele zákona o športe, k zákonu o Fonde na podporu športu a ďalším zmenám právnych predpisov podstatných pre oblasť športu (charitatívna reklama, odvodové prázdniny, športové poukazy a pod.) ako aj pohľad na realizované aktivity z programového vyhlásenia vlády.
 2. „Šport na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí; kde sme a kde by sme chceli/mohli byť ?”
  - moderovaná diskusia o postavení športu v komunálnej politike, problémoch a o možných systémových riešeniach, ktoré by mohli vytvoriť predpoklady pre celoplošné zvýšenie záujmu o športové aktivity detí/občanov a podporu zdravého životného štýlu, ktorý determinuje naše zdravie i náklady na zdravotnú starostlivos.
 3. „Čím sa pokúsia politické strany zaujať voliča v oblasti športu pred blížiacimi sa voľbami do NRSR?”
  - moderovaná diskusia za účasti zástupcov politických strán k tomu, čo majú vo svojich volebných programoch uvedené vo vzťahu k oblasti športu ? Aké sú ich postoje k rôznym schémam financovania športu ? Aké systémové kroky môže športová obec očakávať v prípade ich volebného úspechu ?
 4. „Vymožiteľnosť práva v športe - štátne nástroje vs. nástroje športovej komunity.”
  - moderovaná diskusia odborníkov v oblasti riešenia sporov a kontroly v športe k problematike vyžadovania dodržiavania predpisov zo strany štátu. Predstavenie donucovacích schém efektívne fungujúcich v športovom svete. Čo robiť, keď nedostatky v dodržiavaní zákona sú aj na strane štátu ?

Hodnotovým obohatením programu bude prezentácia Vladimíra Syneka na tému „Šport, srdce a rozum”.
Ak sa rozhodnete pre účasť na konferencii, tak by sme Vás chceli poprosiť v mene pána Vladimíra Syneka o vyplnenie krátkej ankety, ktorá bude slúžiť ako podklad pre prípravu jeho prednášky -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMMgctxcPIoHMdPPLk_01BXoX_QqJsLdepH2BRLTpRj3JGQ/viewform?usp=sf_link
Za vyplnenie krátkej ankety Vám vopred ďakujeme. 

Ubytovanie:
Ubytovanie počas konferencie si každý účastník zabezpečuje a hradí sám.
Možnosti ubytovania v blízkom okolí miesta konania konferencie:

 • https://www.aquacityhotel.sk/
 • http://www.penziondarinka.sk/index.html
 • http://www.penziontrikorunky.sk/
 • https://www.hotelsobota.sk/
 • http://www.hotel63.sk/
 • https://www.villazauber.sk/
Odborný manažér
Ladislav Križan

Služby a iné plnenia

zahrnuté v poplatku

 • coffee break
 • galavečer
 • obed
 • večera
 • zborník príspevkov z konferencie

nezahrnuté v poplatku

 • doprava
 • ubytovanie

Program podujatia

Program konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2019“ nájdete TU
 

Personál podujatia

Odborný manažér
    Ladislav Križan
Moderátor
    Martin Čánik
Administratívny personál
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti