Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

Konferencia "ŠPORT a MÉDIÁ 2022" (III. ročník; 31.05.2022)
(Konferencia, číslo 1/2022)

Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

31.05.2022   08:30
31.05.2022   18:00

slovenský

29.05.2022   23:00

31.05.2022   08:00
31.05.2022   08:15
31.05.2022   09:00
31.05.2022   18:00

2 / 100 účastníkov

Konferencia "ŠPORT a MÉDIÁ 2022"sa bude konať dňa 31. mája 2022 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy (Fakulta masmédií, Tematínska 10, 851 05 Bratislava),
Prihlásiť sa na konferenciu bude možné do 29. mája 2022, resp. do naplnenia kapacity sály, cena vstupeniek sa bude postupne zvyšovať. 

Pre účastníkov podujatia sme pripravili:

 • odborný program formou moderovaných diskusných stolov a prezentácií,
 • 2x Coffee break, Obed a po skončení konferencie Čaša vína,
 • odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti, o. z. - Magister Officiorum 2/2021.

Odborný manažér: Martin Čánik

Moderátori: Martin Čánik, Juraj Čurný a Jaroslav Šišolák

Kontaktná osoba: Karolína Halenárová: +421 905 541 120,
organizačný email: konferenciasportamedia@gmail.com.

Pre prihlasovanie sa pomocou tohto linku je kontaktný e-mail sport.ucps@gmail.com


Ak bude nevyhnutné z dôvodu epidemiologických opatrení znížiť maximálny počet účastníkov konferencie, zoznam účastníkov bude prehodnotený a so zohľadnením dátumu a času prihlásenia na podujatie. Uhradený účastnícky poplatok bude v takom prípade dotknutým záujemcom o účasť samozrejme vrátený (v plnej výške).

Za účelom pokrytia nákladov súvisiach s prípravou a organizáciou podujatia, si UčPS pri zrušení účasti na podujatí (po riadnom prihlásení osoby na podujatie, t. j. spravidla až po zaplatení účastníckeho poplatku stanoveného pre konkrétne podujatie) bude uplatňovať storno poplatky, a to nasledovne:

 • Pri zrušení účasti na podujatí do 48 hodín pred otvorením podujatia - storno poplatok vo výške 60% účastníckeho poplatku.
 • Pri zrušení účasti na podujatí 3 až 7 kalendárnych dní pred podujatím - storno poplatok vo výške 40% účastníckeho poplatku.
 • Pri zrušení účasti na podujatí 8 a viac kalendárnych dní pred podujatím - storno poplatok vo výške 20% účastníckeho poplatku.
Ak účastník, ktorý po prihlásení a úhrade účastníckeho poplatku zrušil svoju účasť na podujatí, zabezpečí za seba náhradného účastníka, UčPS si v takom prípade storno poplatok nebude uplatňovať.

V prípade, ak sa organizátorovi podujatia po zrušení účasti niektorého účastníka, ktorý zrušil svoju účasť bez určenia náhradného účastníka, podarí zabezpečiť náhradného účastníka, voči pôvodnému účastníkovi sa uplatní storno poplatok len vo výške 10% účastníckeho poplatku na pokrytie súvisiacich administratívnych nákladov.

Pri zrušení účasti na podujatí z karanténnych dôvodov alebo z dôvodu epidemiologických opatrení si storno poplatky UčPS nebude uplatňovať.

Služby a iné plnenia

zahrnuté v poplatku

 • coffee break
 • obed
 • ochutnávka vína

nezahrnuté v poplatku

 • doprava

Program podujatia

*Program a mená diskutujúcich hostí konferencie nájdete TU.
*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
 

Cestovný plán

Dopravu si zabezpečujú účastníci samostatne podľa vlastnej preferencie a na vlastné náklady, parkovanie je zabezpečené v areáli PEVŠ.

Personál podujatia

 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti