Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

V dňoch 29.-30.09. 2016 sa v Poprade uskutoční V. ročník konferencie "Šport a právo 2016" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.09.2016 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V dňoch 29. - 30. septembra 2016 sa v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade uskutoční piaty ročník podujatia sui generis na Slovensku - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom: „ŠPORT a PRÁVO 2016“.

  Záujemcovia o účasť na konferencii z radov odbornej športovej verejnosti sa môžu prihlásiť na podujatie do vyčerpania vyčlenenej kapacity cez prihlasovací modul, ktorý je prístupný TU - vyberte si prosím možnosť účasti "S ubytovaním" alebo "BEZ ubytovania".

  Jedným z najvýznamnejších výsledkov aktivity športovo-právnej komunity UčPS, ktorej členmi ani zďaleka nie sú iba “športový právnici” a ktorá okrem prípravy prvých štyroch ročníkov konferencie ŠPORT a PRÁVO 2012 až 2015 pripravila verejné dišputy k návrhu zákona o športe a mnoho ďalších odborných podujatí a výstupov v oblasti športu a práva, bolo vypracovanie návrhu zákona o športe pracovnou skupinou UčPS, ktorý bol po náročnom legislatívnom procese nakoniec dňa 24. novembra 2015 schválený v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 132 hlasmi zo 135 prítomných poslancov, čo novému zákonu o športe dáva silný mandát na uskutočnenie dlhodobej systémovej reformy slovenského športu.

  Napriek minuloročnej tiež vydarenej konferencii v Senci sa organizátori rozhodli vrátiť k osvedčenému modelu a miestu konania konferencie v hoteli Aquacity v Poprade. Snažili sme sa vypočuť prevažujúce prianie pravidelných účastníkov konferencie ŠPORT a PRÁVO, pričom aj samotní organizátori konferencie a tradiční lektori sa už tešia na známe a srdečné prostredie s profesionálnou súčinnosťou pracovníkov i vedenia hotela Aquacity v Poprade.

  Konferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa už tradične podieľajú členovia a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia a s podporou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a ďalších subjektov, ktoré podporili projekt Implementácie zákona o športe do praxe, realizovaný Učenou právnickou spoločnosťou a jej spolupracovníkmi od schválenia zákona o športe v Národnej rade SR dňa 26. novembra 2015.

  Počas dvoch dní konferencie budú lektori zo Slovenskej republiky a Českej republiky - odborníci z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky súvisiace s problematikou športového práva, no najmä diskutovať o konceptoch možných právnych riešení k naplneniu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu ako aj o identifikovaných problémoch v rámci procesu implementácie zákona o športe do praxe a ich možných riešeniach.

  Okruhy tém konferencie organizátori vymedzili nasledovne:

  • Implementácia Zákona o športe do praxe - kde sme a kam smerujeme?
  • Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo prospešné a na čo je treba reagovať?
  • Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu - diskusia o právnych riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.
  • Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity športu a kam smerujeme ako členský štát Rada Európy?
  • Ekonomické aspekty právnej úpravy športu
   • Ako stimulovať súkromný sektor k podpore športu?
   • Kedy budú sprístupnené deťom prvé športové poukazy?

  Po skončení oficiálnej časti programu prvého dňa rozdeleného do dvoch hlavných blokov:

  1. Implementácia zákona o športe do praxe
  2. Ako by bolo možné naplniť programové vyhlásenie vlády SR

  a po relaxačnej podvečernej prestávke aktívnou formou na futbalovom ihrisku NFŠ Poprad alebo aj vo wellness centre Hotela AquaCity Poprad bude konferencia pokračovať neformálnym večerným posedením pri diskusných stoloch, bude v rámci ktorého budú lektori a osobnosti zúčastnené na konferencii diskutovať s účastníkmi a odpovedať na otázky súvisiace so športom a právom v športe.

  Počas druhého pracovného dňa bude konferencia pokračovať praktickými “právno-ekonomickými témami” ako sú formy podpory športu zo súkromných zdrojov (zmluva o reklame, zmluva o sponzorstve v športe), ekonomické aspekty dobrovoľníctva v športe, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu vs. športovec ako SZČO, výkazníctvo verejných prostriedkov a sponzorského v športe, alebo zavedenie športových poukazov do praxe.

  Cieľom podujatia je vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy, odprezentovať návrhy ich riešení a viesť diskusiu o tom všetkom s účastníkmi konferencie - prokurátormi, sudcami, advokátmi, policajtmi, lekármi, funkcionármi športových klubov či zväzov, športovcami i ostatnými účastníkmi a spoločne sa pokúsiť sformulovať závery a návrhy riešení najvážnejších problémov a predostrieť, rozdiskutovať a rozvinúť aj alternatívy právnych riešení postupného dlhodobého napĺňania programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť športu na roky 2016 až 2020.

  Problematika športového práva, ako mladého právneho odvetvia v podmienkach Slovenskej republiky, postupne nadobúda stále významnejšie postavenie a rešpekt, zrejme aj, alebo práve preto, že podobne, ako napr. právo životného prostredia, ide o široko prierezovú problematiku, kde sa prekrýva nielen viacero právnych odvetví ale aj vedných odborov/oblastí, preto je jej obsiahnutie a zvládnutie pomerne náročné na dobrú prierezovú znalosť nielen právnych ale aj iných spoločenských vied.

  Na konferenciu prijali pozvanie ako lektori/rečníci k jednotlivým odborným témam aj tieto osobnosti: doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Jaroslav Čollák, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Jaroslav Rybánsky, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Jozef Čorba, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD., Mgr. Michael Válek, JUDr. Peter Mihál, Mgr. Lukáš Pitek, Ing. Alica Fisterová, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Ján Letko, Mgr. Peter Dedík, PhD., Ing. Miroslav Mackulin, Mgr. Mária Berdisová, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D., Libiana Vondráčková, Andrej Petrovaj, Alan Craig (USA).

  Ambíciou podujatia je poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií k vybraným témam aj širokej odbornej právnickej i športovej verejnosti aj tým, že priebeh konferencie bude možné tak ako po minulé roky sledovať bezplatne on-line na webovskej stránke SFZ i UčPS, pričom pasáže z vystúpení a diskusií si bude možné pozrieť aj neskôr vo videoarchíve z konferencie.

  Príspevky, ktoré odznejú v ich skrátenej avšak interaktívnejšej forme na konferencii budú po konferencii publikované v tlačenom zborníku z konferencie - osobitnom monotématickom vydaní odborného časopisu Magister Officioirum (MagOff) s názvom “Príspevky a závery z konferencie Šport a právo 2016”, ktorý bude publikovaný pre slovenskú športovú obec bezplatne v tlačenej forme, ako i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/MagOff a www.magisterofficiorum.sk.

  Na konferencii by sa mali ďalej zúčastniť ako vážení hostia okrem iných aj páni a dámy:

  • Peter Plavčan, minister školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky,
  • Alica Fisterová, hlavná kontrolórka športu,
  • Richard Galovič, riaditeľ VŠC Dukla,
  • Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu,
  • Martin Kohút, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja,
  • Irena Adámková, prezidentka Slovenskej plaveckej federácie,
  • Ján Barczi, predseda predstavenstva TIPOS a.s.,
  • Jan Telenský, hostiteľ, majiteľ AquaCity Poprad,
  • a ďalší významní hostia.

  Odbornú konferenciu ako ďalší partneri podujatia podporili právnickými knižnými titulmi spoločnosti EUROKÓDEX, Wolters Kluwer a C.H.BECK, za čo im týmto ďakujeme.

  Ďalšie informácie o príprave a priebehu konferencie budú priebežne publikované na stránke Učenej právnickej spoločnosti (www.ucps.sk) a na stránke Slovenského futbalového zväzu (www.futbalsfz.sk). 

  Odborné podklady, témy prednášok, program podujatia budú môcť nájsť záujemcovia tak ako po minulé roky na stránke portálu www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_pozvanka. Účasť na konferencii je obmedzená počtom 100 účastníkov vrátane organizátorov, lektorov a hostí.


  Motto konferencie ŠPORT a PRÁVO 2016:

  “Fair play ako základ novej spoločenskej zmluvy v športe.”

  Spoluorganizátori:

  • Učená právnická spoločnosť
  • Slovenský futbalový zväz

  Partneri projektu UčPS implementácie zákona o športe do praxe:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Mesto Košice - Európske mesto športu 2016
  • Slovenský futbalový zväz
  • Slovenský zväz ľadového hokeja
  • Slovenská plavecká federácia
  • Slovenská basketbalová asociácia
  • Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode

  Ďalší partneri UčPS:

  • vydavateľstvá právnickej literatúry S-EPI, EUROKÓDEX, Wolters Kluwer a C.H.BECK, ktoré už tradične podporujú konferenciu kvalitnými právnickými knižnými titulmi pre účastníkov konferencie
  • STARS & FRIENDS Nadácia, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Respect Slovakia, s.r.o.,

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti