Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     znečisťovanie

Pojem: znečisťovanie

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva na spoluprácu

05.05.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková   |  Rýchla aktualita
zemegulaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva na spoluprácu k tvorbe nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Čítajte viac...

Nový zákon o ovzduší publ. pod č. 137/2010 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.6.2010

Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 3.3.2010 schválila nový zákon o ovzduší, ktorý bol po podpise prezidentom SR publikovaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 137/2010 Z.z. Zákon nadobudne účinnosť od 1.6.2010.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia