Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zámerov rozvoja Letiska Bratislava a malých letísk NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Letiská sú v súčasnosti vo všeobecnosti považované za inštitúcie majúce výrazný hospodársky a sociálny význam pre okolité regióny. Tento význam presahuje priamu úlohu letiska v tradičnom chápaní, ktorým je zabezpečenie dopravnej dostupnosti regiónu vzduchom. Letiská tak predstavujú základnú infraštruktúru na podporu regionálneho, ekonomického a sociálneho rastu. Zároveň sú to subjekty, ktoré okrem schopnosti generovať výnosy z investícií v prospech svojich akcionárov, majú zásadný prínos pre širšie spektrum subjektov a na spoločnosť ako celok.

  V súvislosti so zväčšovaním EÚ a narastajúcimi vzdialenosťami letecká doprava zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri integrácii Európy. Paralelne s tým sa rozširuje konkrétny sociálny a ekonomický význam letísk.

  Predkladaný materiál pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá výlučne letiskom Bratislava a návrhom jeho rozvoja, druhá časť sa týka „malých letísk“.

  Cieľom materiálu je informovať o súčasnom stave a navrhnúť, akým smerom by sa mal rozvoj letísk uberať. Materiál nemá ambíciu stanovenia koncepcie leteckej dopravy a leteckej prevádzky súvisiacej s uvedenými letiskami, ani fungovania leteckej infraštruktúry.

  V prvej časti je popísaný vývoj a súčasná situácia letiska Bratislava vrátane stavu letiskovej infraštruktúry (spolu s vymenovaním nutných investícií), východiská rozvoja a možné varianty vlastníctva. Najdôležitejšia časť materiálu je záver, v ktorom MDVRR SR navrhuje udeliť najneskôr do júna r. 2012 strategickému partnerovi, ktorý vzíde z medzinárodného tendra, koncesiu na prevádzku letiska na dobu 30 – 50 rokov. Majetok letiska zostane aj naďalej v rukách štátu. V súvislosti s touto predkladanou koncepciou sa navrhuje zrušiť úlohy B.1., B.2. a B.3. uznesenia vlády SR č. 663 zo dňa 23. 9. 2009, ktorým sa zmenilo uznesenie vlády SR č. 705 zo dňa 1. októbra 2008. Text uvedených úloh nemožno zverejniť, keďže ide o utajovaný materiál.

  Druhá časť sa zaoberá aktivitami malých letísk Poprad-Tatry, Sliač, Žilina a Piešťany, popisuje súčasný stav a predstavy manažmentu letísk o ich budúcom fungovaní. Ťažiskom materiálu je III. kapitola, ktorá vyúsťuje do konkrétneho záveru a do konkrétnych návrhov, ako by jednotlivé malé letiská mali v nasledujúcich rokoch fungovať. Návrh MDVRR SR vychádza z presvedčenia a praxe v zahraničí, že malé letiská patria pod správu regiónov a súčasný vlastník by ich mal odovzdať regiónom do r. 2016 v prevádzkyschopnom stave. Malo by ísť o riadený proces, ktorý by mal eliminovať chyby urobené pri rovnakom procese v r. 2005. Regióny na takýto krok neboli dostatočne pripravené (absentovalo vnímanie podpory podnikania v regióne, zamestnanosti, vyrovnávania úrovne regiónov, prínos pre turizmus, intermodálny efekt), čo vyústilo do reverzného procesu v r. 2008.

  V záverečnej časti materiálu je vyčíslené, koľko finančných prostriedkov letisko Bratislava a malé letiská do roku 2016 potrebujú.


  Stav materiálu: 21. 2. 2011 - materiál v štádiu 'Odoslané na rokovanie vlády SR'

  Vlastný materiál návrhu


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti