Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.11.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je najmä dokončenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie). Táto smernica sa má uplatňovať od 19. januára 2013, avšak členské štáty sú povinné ju transponovať do svojich právnych poriadkov do 19. januára 2011.

  Prevažná časť transpozície už bola uskutočnená ostatnou novelou zákona o cestnej premávke – zákonom č. 144/2010 Z. z., avšak bez prebratia najmä čl. 7 ods. 2 a 3 týkajúcich sa povinnosti vydávať vodičské preukazy s obmedzenou platnosťou a postupu pri ich obnovovaní. Vzhľadom k tomu možno medzi najdôležitejšie zmeny v predkladanom návrhu zaradiť obmedzenie platnosti vodičských preukazov na 15 rokov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a na 5 rokov pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Takéto vodičské preukazy sa začnú vydávať od 19. januára 2013. Všetky dovtedy vydané vodičské preukazy budú musieť byť vymenené do roku 2030.

  Po uplynutí platnosti vodičského preukazu na skupiny C, C1, D, D1, C1E, D1E, CE a DE bude výmena vodičských preukazov podmienená predložením dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

  V súčasnosti je podľa § 89 ods. 1 zákona o cestnej premávke vodič povinný pri vedení motorových vozidiel týchto skupín mať pri sebe okrem vodičského preukazu aj platné doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ináč sa jeho vodičský preukaz považuje za neplatný (§ 100 ods. 4). Týmto sa zachová súčasný stav, s tým rozdielom, že títo vodiči už nebudú musieť mať pri sebe tieto doklady, ale platnosť týchto dokladov bude premietnutá do platnosti vodičského preukazu. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri výmenách a obnoveniach vodičských preukazov vydaných v cudzine.

  Súčasťou návrhu je aj novela zákona o správnych poplatkoch, v ktorej sa navrhuje najmä oslobodiť od určitých poplatkov osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo orgánom, ktorý ho vydal.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti