Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prezident SR vrátil Národnej rade SR novelu zákona o sudcoch NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V schválenom zákone sa upravujú dátumy v prechodných ustanoveniach § 151u v nadväznosti na účinnosť zákona č. 33/2011 Z. z. V týchto prechodných ustanoveniach sa upravuje zmena postavenia justičných čakateľov, ktorí budú podľa schváleného zákona od 1. mája 2011 vyššími súdnymi úradníkmi.

  Pán prezident má pochybnosti o súlade schváleného zákona s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky (Slovenská republika je aj právny štát). Dôvodom pre tieto pochybnosti je skutočnosť, že justiční čakatelia sa pripravujú na výkon funkcie sudcu podľa zákona, teda ich súčasné postavenie je legálne. Podľa viacerých rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky k imanentným znakom právneho štátu patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok. S inštitútom právnej istoty v právnom štáte úzko súvisí požiadavka legálne nadobudnutých práv (teda nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho predpisu). Pán prezident navrhuje zmenu § 151u.

  Túto pripomienku pán prezident uplatnil už pri vrátení novely zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov z 8. decembra 2010; Národná rada Slovenskej republiky túto pripomienku neschválila.

  Národná rada Slovenskej republiky v tomto prípade schválila (novelizovala) neplatný zákon, ktorý ešte nebol súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky; Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon 11. februára 2011, ale zákon č. 33/2011 Z. z. bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky až 16. februára 2011. 

  zdroj: www.prezident.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti