Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Podmienky pre pridanie príspevku NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.06.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Aj Vy môžete prispieť k rozvoju právneho poznania a právnej vedy zdieľaním Vašich právnych názorov s kolegami - právnikmi i ostatnými, ktorých zaujíma právo.

  Portál UčPS Vám umožňuje publikovať Váš odborný autorský príspevok, ktorý bude pod Vašim menom zaradený k príslušnej kategórii, tematickej oblasti, právnemu inštitútu a budú k nemu priradené zodpovedajúce kľúčové slová.

  Podmienky pre odprezentovanie Vášho príspevku sú nasledovné:

  1. Zverejnenie príspevku je bezodplatné, t. j. ani portál UčPS a ani autor sa nezaväzujú k žiadnym vzájomným plneniam.
  2. Príspevok zohľadňuje požiadavky Etického kódexu UčPS.
  3. Za obsah príspevku je zodpovedný autor príspevku, resp. ten, kto ho zaslal na publikovanie.
  4. UčPS si vyhradzuje právo nepublikovať príspevky bez dostatočnej odbornej a jazykovej kvality, ani tendenčné príspevky s politickým cieľom.
  5. Autori berú na vedomie a súhlasia s tým, aby Učená právnická spoločnosť v záujme rozširovania znalostí, skúseností a tvorivých myšlienok autorov diel publikovaných v odbornom časopise MagOff, a na portáli UčPS, poskytla uverejnené príspevky bezodplatne subjektom spolupracujúcim s Učenou právnickou spoločnosťou za účelom ich uverejnenia a naviazania v elektronických systémoch právnych informácií týchto subjektov (ASPI, EPI, C.H.BECK a i.). Príspevky sa v systémoch spolupracujúcich subjektov UčPS uverejňujú s odkazom na pôvodné dielo a profesijný profil autora na portáli UčPS.

  Odporúčané/očakávané technické parametre a popisné informácie (tzv. metadáta) k príspevkom:

  1. textový dokument
   1. formáty: RTF, PDF, DOC, HTML
   2. veľkosť písma: 10
   3. typ písma: Arial 
   4. zarovnanie textu: vľavo
   5. nadpisy by mali byť formátované tak, že hlavný nadpis má formát "Nadpis 2" (môže byť centrovaný), podnadpisy majú formát "Nadpis 3", ak je potrebná ešte jedna úroveň nadpisov "Nadpis 4", ...
  2. uvedenie jednej alebo viacerých tematických oblastí (právných odvetví), do ktorých je možné príspevok podľa obsahu zaradiť
  3. uvedenie právneho inštitútu/témy, ktorého sa príspevok týka
  4. uvedenie cca 10 kľúčových slov k dokumentu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti