Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Krátka správa zo študijného pobytu v Medzinárodnej organizácii práce NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.05.2012 Andrej Poruban
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V dňoch 29. februára 2012 až 1. marca 2012 som absolvoval študijný pobyt v sídle Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v Ženeve, ktorý každoročne organizuje Inštitút pracovného práva Fakulty práva belgickej Katholieke Universiteit Leuven v spolupráci s Medzinárodným inštitútom pre pracovné štúdie Medzinárodnej organizácie práce. Pobyt bol určený primárne pre študentov práva uvedenej belgickej univerzity. Participovali na ňom aj master študenti medzinárodného a európskeho pracovného práva z Tillburg Law School a poslucháči ekonomického programu vysokej školy Lessius Antwerpen. Takmer tridsiatku účastníkov, ktorá pochádzala až z desiatich krajín, viedli nestor európskeho pracovného práva prof. Roger Blanpain a vedúci Inštitútu pracovného práva KU Leuven prof. Frank Hendrickx.

  Medzinárodná organizácia práce je celosvetovou špecializovanou organizáciou, ktorá bola založená dňa 28. júna 1919 mierovou zmluvou z Versailles. Po vzniku Organizácie spojených národov k nej bola pripojená. Unikátna tripartitná štruktúra pozostávajúca zo zástupcov zamestnávateľov, reprezentantov zamestnancov a vlád členských štátov, ktorých je v súčasnosti 184, jej garantuje unikátne postavenie v rámci medzinárodného práva. Jej zámerom je presadzovať sociálnu spravodlivosť, rešpektovanie ľudskosti, politických, hospodárskych a sociálnych práv. Svojou pracovnoprávnou a sociálnou agendou výrazne ovplyvňuje aj pracovné právo Európskej únie, ako aj národné právne poriadky, vrátane slovenského. K dnešnému dňu bolo MOP prijala 189 dohovorov a 201 odporúčaní. Dohovory sú v duchu Viedenského dohovoru o zmluvnom práve multilaterálne medzinárodné zmluvy prezidentskej povahy. Predkladá sa v nich „ideálna“ úprava vymedzených sociálnych vzťahov. Ich ratifikácia však nie je obligatórna. Od dohovorov sa odlišujú odporúčania, ktoré nie sú záväzné, a predstavujú metódy a prostriedky usporiadania sociálno-pracovných záležitostí.

  Organizátori tento rok pripravili bohatý program pozostávajúci z pätnástich prednášok na aktuálne témy, ktoré zastrešovali jednotlivé útvary a pracoviská MOP. So svojimi príspevkami vystúpili aj zástupcovia Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov (IOE) i Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC). Za najzaujímavejšie prednášky považujem tie, ktoré sa týkali konceptu dôstojnej práce (decent work), pohľadu MOP na slobodu združovania a boj proti neformálnej ekonomike a uplatňovania pracovnoprávnych ustanovení v obchodných dohodách. Zamestnanci MOP priblížili aj pozadie prijímania zatiaľ posledného dohovoru č. 189 o osobách zamestnaných v domácnosti (domestic workers) z roku 2011, ako i hlavnú iniciatívu na najbližšie obdobie, ktorou je zabezpečovanie základnej úrovni sociálnej ochrany zamestnancov. Samozrejmosťou bol aj prístup do knižnice MOP a možnosť využiť jej služby. Okrem odborného scenára bol zabezpečený aj sprievodný program, ktorý pozostával z návštevy Organizácie spojených národov a recepcie u stáleho predstaviteľa Belgického kráľovstva pri OSN. 

  Medzinárodná organizácia práce poodhalila svoje praktické fungovanie. Napriek určitej ťažkopádnosti pri presadzovaní svojej agendy, ktorá musí byť prijímaná v zhode so všetkými partnermi tripartity, jej stále patrí popredné miesto pri tvorbe základných pracovnoprávnych štandardov. Neprekvapí preto, že je inšpiráciou aj pre Európsku úniu. Ako prezradil jeden z prednášajúcich: tým, čo sa objaví na pôde MOP, sa do roka začne zaoberať aj Únia. Ale nielen preto sa oplatí sledovať jej aktivity.

  (autor je interným doktorandom Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a advokátskym koncipientom)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti