Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Úvodné slovo IV. ročníka konferencie "Šport a právo 2015" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.10.2015JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia športu,


  po roku sa zase stretávame na odbornej pôde IV. ročníka medzinárodnej konferencie “Šport a právo 2015”.

  Po rokoch skúmania, aktívneho tvorenia i účasti na procesoch v športe v rôznych roliach na pôde športových zväzov a klubov, na pôde konferencií i rozhovormi so športovcami a športovými odborníkmi sa opätovne stretávame v čase, keď už nebudeme diskutovať iba o víziách, zámeroch, cieľoch, či tézach.

  “Na stole” máme novú alternatívu pre slovenský šport - návrh zákona o športe, do ktorého sa prostredníctvom členov pracovnej skupiny pretavilo doterajšie slovenské poznanie športu, ktoré získali aj z vašich pripomienok i z rozhovorov s mnohými z vás. O tomto návrhu aj dnes rokujú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vo výbore pre sociálne veci.

  Od motta “Fair play nielen na ihrisku” cez motto “Fair play nielen na papieri” sme sa dostali k mottu “Fair play v zasadacích miestnostiach zväzov a klubov”, aby sme sa postupne prepracovali späť k podstate športu a k tomu, čo najviac potrebuje slovenský šport - pozitívnu emóciu, nádej, dôveru a podporu, tak zo strany štátu, ako aj od súkromného sektora, širokej verejnosti a médií.

  Snažíme sa do návrhu zákona o športe dostať znalosť a skúsenosť športovej obce v jeho najaktuálnejšej časovej verzii. Tak, ako sa vyvíja a rozširuje naše spoločné poznanie športu a jeho každodenných procesov, vyvíja sa aj obsah návrhu zákona, … už takmer dva roky nadväzujúc na reformné kroky začaté predchádzajúcou pracovnou skupinou.

  Aj po jeho prípadnom schválení Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá svojim formálnym aktom odsúhlasí časovú verziu poznania a úpravy procesov v športe, sa tieto budú neustále ďalej vyvíjať, podobne ako celá ľudská spoločnosť.

  Veríme, že aj táto konferencia nám prinesie ďalšie poznanie, ktoré zúžitkujeme pri tvorbe pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa pripravuje do 2. čítania v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Zákon o športe je veľmi náročný predpis, nielen pre jeho prierezovosť a multidisciplinárny dosah, ale aj alebo najmä preto, že svojim spôsobom “športu rozumie každý”.

  V športe existuje úplne prirodzene množstvo rôznorodých záujmov a vzťahov zodpovedajúcich jednak konkrétnemu druhu športu, jeho vekovej, či výkonnostnej úrovni, pohľadu športovca, funkcionára alebo iného športového odborníka, fanúšika, či športovej verejnosti. Relevantné sú predstavy a očakávania záujmových skupín súkromného sektora, tretieho sektora, predstaviteľov a orgánov verejnej správy vrátane miestnej samosprávy, akademického športu, školského športu, športu zdravotne znevýhodnených, olympijského športu, športu pre všetkých, športu nepočujúcich, či športu špeciálnych olympiád, každý má svoje priority, svoje videnie cez prizmu svojho športu, jeho záujmov a potrieb. Na mnoho vecí majú vyhranený názor zástupcovia médií, ktorí ho sprostredkúvavajú občanom našej krajiny často aj vyváženým spôsobom, informovane, so znalosťou veci. K tomu pristúpi ďalšia veľmi dôležitá skupina - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, z ktorých každý sa aktívne alebo pasívne, priamo, či nepriamo prostredníctvom svojich blízkych dostáva alebo dostal do kontaktu so športom. A nemožno zabudnúť ani na právnikov, ktorí často razia vlastný, originálny, či vizionársky pohľad na vec, najmä, ak ide o tak mladú a pomerne málo prebádanú, ale dynamickú oblasť, akou je oblasť športu a športového práva. Dnes už však bez pochýb môžme konštatovať, že "športové právo" zastáva svoju osobitnú pozíciu, a to s osobitným charakterom vzťahov.

  Ako toto všetko zladiť do kompromisu, ako týmto všetkým záujmovým skupinám ponúknuť alternatívu, ktorá bude mať reálnu šancu na širokospoločenské akceptovanie?

  V prvom rade musíme všetci, alebo aspoň demokratická väčšina z nás, prijať rozhodnutie, že chceme podporiť a prijať zmenu aj za cenu vážnych, nie iba kozmetických kompromisov.

  Predpokladom toho je, že sme dozreli do stavu, že sme schopní akceptovať fakt, že v slovenskom športe je množstvo legitímnych záujmových skupín a v mnohých smeroch a otázkach neexistuje taká cesta, také riešenie, ktoré by bolo pre všetkých a vo všetkom optimálne.

  Ak dokážeme vnímať aj to, čo je pre iných menej výhodné, kde iní ustupujú zo svojich pozícií, ľahšie dokážeme v záujme dosiahnutia pomyselnej rovnováhy ustúpiť aj my, a prispieť k športovému zmieru dávkou solidarity, ktorá je pre šport veľmi dôležitá.

  Musíme sa počúvať a uvedomiť si význam a hodnotu toho, že sme k sebe slušní, že sa počúvame a dopĺňame si vzájomne svoju znalosť o slovenskom športe, aby sme na základe spoločne získanej znalosti mohli hľadať dobré riešenia a kompromisy. A tiež si musíme vedieť uvedomiť, že nič lepšie a férovejšie sa urobiť nedá, ako to, že bez predsudkov budeme počúvať vecné argumenty a hľadať spoločne alternatívy riešenia, ktoré by pomohli vytvárať vyvážený systém pravidiel a vzťahov.

  Akákoľvek systémová zmena a jej jednotlivé detaily, najmä tie, s ktorými sú spojené finančné výdavky štátu, sú v konečnom dôsledku rozhodnutiami politickými. Pre slovenskú spoločnosť, pre autoritu prijatých politických rozhodnutí je dôležité, aby tieto rozhodnutia boli prijaté čo najlepšie informovanými politikmi.

  Aj preto pracovná skupina už dva razy prijala pozvanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,  aby sme sa stretli s poslancami a zodpovedali na ich otázky týkajúce sa návrhu zákona. Stretli sme sa s poslancami za viaceré politické strany a sme pripravení poskytnúť potrebné vysvetlenia všetkým, ktorí o to prejavia záujem.

  Je úplne legitímne, keď ktorákoľvek záujmová skupina vyjadrí svoju požiadavku, vecne ju zdôvodní a navrhne jej prijatie. Kľúčové je, aby ten, kto bude posudzovať primeranosť takejto požiadavky záujmovej skupiny, mal dostatok informácií o podstatných súvislostiach dotknutých touto požiadavkou a korektne požiadavku odkomunikoval, pridal do mozaiky poznania nový záujem, ďalší pohľad na tému, otázku či problém, a urobil všetko, čo je možné od neho spravodlivo očakávať pri hľadaní kompromisu na báze odbornosti, slušnosti a primeranosti.

  Pracovná skupina túto situáciu počas prípravy návrhu zákona o športe “zažila” mnohokrát, za čo všetkým aktívnym “priateľom športu” ďakuje.

  To je cesta, ktorej verí a ktorou dlhodobo postupuje pracovná skupina podieľajúca sa na príprave návrhu zákona o športe.

  Pokora, trpezlivosť, rozvážnosť, zdržanlivosť a snaha o detailnú znalosť problémov je to, čo nám vie na tejto ceste pomôcť budovať mostíky dôvery, spájať ľudí a ich myšlienky do pevnejších celkov, ktoré odolajú problémom vyplývajúcim často len z nedostatku poznania alebo z nedostatku viery v prínosnosť zmien, ktoré by návrh zákona o športe mal priniesť do slovenského športu.

  A čo bude ďalej?

  „Najlepšia cesta ako predpovedať budúcnosť je vytvoriť ju.“

  (Peter F. Drucker)


  Bratislava, 1. októbra 2015

  Peter Sepeši, za pracovnú skupinu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti