Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

XI. ročník Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (15.12.2019) - základné informácie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.11.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: XI. ročník Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní na počesť priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc. Podujatie nie je prístupné širokej verejnosti. Vstup je povolený iba pre zúčastnených zástupcov právnických povolaní, pre ich rodinných príslušníkov a blízke osoby a pre ďalších členov právnickej komunity.

  Termín konania: 15. decembra 2019 (nedeľa)

  Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, športová hala Eurovia Aréna (ŠH Pasienky) Trnavská cesta 29, Bratislava - na mape

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel futsalu s malými úpravami

  Účastníci: predpokladá sa účasť ôsmich až desiatich družstiev.

  Pozvané/súťažiace družstvá:

  1. družstvo sudcov;
  2. družstvo prokurátorov;
  3. družstvo advokátov 1;
  4. družstvo advokátov 2;
  5. družstvo notárov;
  6. družstvo exekútorov;
  7. družstvo vysokoškolských pedagógov;
  8. družstvo právnikov Ministerstva spravodlivosti SR a Najvyššieho súdu SR;
  9. družstvo právnikov UčPS (členovia a priatelia UčPS)
  10. družstvo prokurátorov Maďarska

   družstvo štátnych zástupcov Českej republiky - ospravedlnili sa

   


  Program podujatia

  ŠPORTOVÁ ČASŤ:

  • Vyžrebovanie: 11.12.2019 o 18.00 hod. organizátori podujatia za účasti vedúcich družstiev vyžrebujú družstvá do 2 skupín - uskutoční sa v priestoroch reštaurácie Pecto v Bratislave na Páričkovej ulici 31.
  • Začiatok športovej časti: 15.12.2019 o 09:30 hod. začiatok 1. stretnutia
  • Priebeh stretnutí v skupinách: podľa časového rozpisu uvedeného v programe
  • Stretnutie detí od 5 rokov do 14 rokov: o 16:10 hod.
  • Začiatok súťaže o detského kráľa strelcov a o najrýchlejší gól: o 16:30 hod.
  • Začiatok stretnutí o umiestnenie: o 17:35 hod. 
  • Finálové stretnutie: o 18:45 hod.
  • Koniec športovej časti: o 19:10 hod.

  Poznámka: počas športovej časti dostanú účastníci športovci občerstvenie, pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí bude zabezpečený teplý i studený bufet a pitný režim

  SPOLOČENSKÁ ČASŤ:

  Čas a miesto konania:

  • dňa 15.12.2019 (nedeľa) od 19.30 - 22.00 hod., v priestoroch športovej haly Eurovia Aréna (ŠH Pasienky) po ukončení turnaja -  
   priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní, vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením.
  Účastníci: rodina, najbližší priatelia a kolegovia Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia a zástupcovia právnických povolaní s rodinami, blízkymi osobami a priateľmi, ako aj ďalší členovia právnickej komunity.

  Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti môže byť z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.


  SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s úpravami

  Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 4 alebo 5 členných skupín (podľa počtu družstiev), minuloroční finalisti (vysokoškolskí pedagógovia a Exekútori) budú nasadení tak, aby nehrali v tej istej skupine. Na základe poradia v skupinách sa hrajú stretnutia o konečné umiestnenie (bez semifinálových stretnutí).

  Súpiska družstiev: maximálne 20 členná (hráči + realizačný tím) oprávňuje všetkých aj k účasti na spoločenskej časti.

  VÝNIMKY na súpiskách:
  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári, vysokoškolskí pedagógovia), ktorých ambíciou nie je súťažiť s aktívnymi hráčmi alebo študentmi.

  Iba výnimočne na súpiskách môžu byť zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve a brankár (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci) pri dodržaní týchto pravidiel:

  1. Pre hráčov, ktorí v čase turnaja vykonávajú funkciu sudcu, prokurátora, exekútora, advokáta, notára alebo vysokoškolského pedagóga neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia uvedené v bode 3.
  2. Za vysokoškolského pedagóga (§ 75 odsek 1 zákona o VŠ) sa nepovažujú doktorandi (ide o doktorandské štúdium podľa § 54 zákona o VŠ).
  3. V každom družstve sú povolené najviac dve výnimky pre hráčov a jedna pre brankára, ktoré musia byť na súpiske označené, pri dodržaní nasledovných pravidiel:
   1. výnimka - HRÁČ; vek nad 25 rokov; z právnického prostredia; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. súťažný futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
   2. výnimka - BRANKÁR; vek nad 30 rokov; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. súťažný futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
  4. Pre dámy/hráčky - právničky, prípadne študentky práva, neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia a takéto výnimky sa nazarátavajú ani medzi výnimky uvedené v bode 3.

  Počet hráčov na ihrisku: 5 hráčov v poli + 1 brankár (podľa pôvodnej dohody z I. ročníka; v prípade dohody väčšiny družstiev je možné upraviť na 4+1)

  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách 1x 20 min, stretnutia o umiestnenie 2x 10 min); posledné dve minúty sa hrá čistý čas, ak rozdiel v skóre nie je vyšší ako 2 góly.

  CENY:
  Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaja v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom na čestnom mieste v priestoroch jeho sídla).

  Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára ...)


  ORGANIZÁTORI PODUJATIA:
  Organizátorom podujatia je občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z. (UčPS), ktoré pripravuje podujatie v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a s podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právnických stavovských organizácií (Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora SR) a Univerzity Komenského v Bratislave.

  XI. ročník Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela ako partneri podujatia podporili:

  • BK Inter Bratislava (p. JUDr. Milan Valašík) - bezodplatným poskytnutím priestorov v športovej haly Pasienky (Eurovia Aréna) na zorganizovanie podujatia
  • Paneurópska vysoká škola v Bratislave - personálne (organizačne - výpomoc študentov fakulty práva)
  • Slovenský futbalový zväz - organizačno-technicky (materiálne - zapožičanie dresov, vecné ocenenia)
  • Ďakujeme! 

  Organizačný výbor podujatia tvoria dobrovoľníci, ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia, bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Všetky významnejšie organizačné záležitosti sú prejednané s JUDr. Idou Hanzelovou.

  Kontaktné osoby:

  • vedúci organizačného výboru: JUDr. Peter Sepeši - peter.sepesi@genpro.gov.sk, sport.ucps@gmail.com, tel: 0903 242 096
  • zástupca vedúceho organizačného výboru: Ing. Simoneta Sepešiová - simona.sepesi@gmail.com; tel: 0903 841 924
  • pre organizačné veci: Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD. - ladislav.krizan@gmail.com, tel: +421 905 279 839
  • pre športovú časť: Jozef Hanzel; sala@seznam.cz; tel: 0903 243 885
  • pre gastronómiu podujatia: Mgr. Mario Potúček - mario.potucek@genpro.gov.sk; tel: 0905 456 398

  FINANCOVANIE PODUJATIA:
  Podujatie je financované z účastníckych príspevkov družstiev, darov a príspevkov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa rozhodli podujatie podporiť.

  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie nefinančné hodnoty. Prípadný prebytok bude použitý na financovanie projektov rozvoja internetového portálu pre právnikov - www.ucps.sk a internetovej platformy sportnet.online, prípadne na financovanie vydávania odborného právnického časopisu Magister Officiorum, ktorý je distribuovaný čitateľom bezodplatne.

  Účastnícky príspevok: min. 300 € / družstvo

  ÚHRADA účastníckeho príspevku:
  prevodom na dole uvedený bankový účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne + názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia").

  Nákladové položky podujatia:
  Budú ich tvoriť najmä vecné ceny, odmeny pre rozhodcov, úhrada za bezpečnostnú službu, zdravotnícku službu, požiarnu službu, moderovanie, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti a materiálne zabezpečenie detského kútika.

  Transparentnosť ekonomiky podujatia: je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke - názov stránky je: PREHĽAD PRÍJMOV a VÝDAJOV PODUJATÍ UčPS.
  Stránku spravuje Učená právnická spoločnosť, pričom tam budú uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia aj s ich popisom. Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulých ročníkov podujatia.


  Identifikačné údaje občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, o. z.:
  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ, o. z.
  sídlo: TRNAVSKÁ CESTA 100, 821 01 Bratislava
  IČO: 42 171 318
  DIČ: 2023213907

  Bankové spojenie:
  FIO banka

  IBAN SK69 8330 0000 0026 0096 8006
  BIC (SWIFT) FIOZSKBA

  email: info@ucps.sk
  webové sídlo: www.ucps.sk
  tel.: (+421) 0905 24 24 00

  Ďalšie kontaktné údaje: TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti