Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     mena

Pojem: mena

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Návrh na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro

18.08.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

rada_europyDôvodom predloženia materiálu do vnútroštátneho schvaľovacieho procesu zavŕšeného ratifikáciou je skutočnosť, že hoci Ústava SR výslovne neupravuje proces schvaľovania rozhodnutí Európskej rady, ktorými sa mení primárne právo EÚ, prijaté rozhodnutie má za cieľ zmenu prezidentskej medzinárodnej zmluvy (Zmluva o fungovaní EÚ), a preto je pri jeho vnútroštátnom schvaľovaní nevyhnutné dodržať postup identický ako v prípade prezidentskej medzinárodnej zmluvy.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti