Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - koronavírus NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.04.2020 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  1. Dobrý deň mám otázku, keďže sa skoro vo všetkých športoch nedohrala sezóna a ročníky 2001 už idú do mužskej kategórie a iné ročníky idú na budúcu sezónu 2020/2021 do vyšších kategórii chcem sa teda spýtať, či by mohli ročníky, ktoré túto nedohratú sezónu hrali za starších žiakov a mali by ísť do dorastu alebo iné kategórie ktoré mali ísť vyššie či by nemohli aj nasledujúcu sezónu dohrať v tých kategóriách ako túto sezónu.

  To, aké vekové kategórie budú môcť nastúpiť v súťažiach na budúci rok, neupravuje žiadny zákon. Je to vecou súťažných predpisov, pravidiel a rozhodnutia autonómnych športových organizácií. V každom športe športová komunita prijme prostredníctvom svojich orgánov (riadiace orgány súťaží) rozhodnutie, podľa akých pravidiel sa bude súťažiť na budúcu sezónu, samozrejme tak, aby to malo športovú logiku vrátane nadväznosti na súťaže v SR ale aj prípadné medzinárodné súťaže, kde môže byť veľmi dôležité aj stanovisko či rozhodnutie medzinárodnej športovej federácie.

  2. Chcel by som sa opýtať, či zákon o športe upravuje možnosť, aby sa v prípade predčasného ukončenia súťaží pri prihlasovaní mužstiev do ďalšieho súťažného ročníka vychádzalo z poradia mužstiev v tabuľke súťaže v čase jej predčasného ukončenia?

  Zákon o športe výslovne neupravuje pravidlá pre prihlasovanie mužstiev do nasledujúceho súťažného ročníka po predčasnom ukončení súťaží ako sa to udialo vo väčšine športov v tomto roku. Pravidlá nasadzovania do ďalšieho/nového ročníka súťaží sú výlučne vecou športovej autonómie a jednotlivé zväzy budú postupovať podľa svojich súťažných poriadkov a rozpisov jednotlivých súťaží. Ak prípad predčasného ukončenia súťaží tieto predpisy doposiaľ neupravovali budú si možno musieť pomôcť stanovami zväzu, kde majú spravidla všetky zväzy upravené základné princípy fungovania zväzu a pravidlá postupu v prípade zásahu tzv. „vyššej moci”.
  O práve súťaže v nasledujúcom ročníku budú rozhodovať riadiace orgány príslušných súťaží s prihliadnutím na princípy fair play a požiadavky ochrany integrity jednotlivých súťaží.


  3. Aký by mal byť postup pri nasadzovaní do ďalšieho súťažného ročníka, keď došlo k predčasnému ukončeniu rozohratej súťaže a anulovaniu dosiahnutých športových výsledkov nedohratého súťažného ročníka z dôvodu koronakrízy? Nebolo by možné pri zaraďovaní družstiev do ďalšieho súťažného ročníka vychádzať napríklad z tabuľky po polovici súťažného ročníka?

  V každom športe budú riadiace orgány vychádzať z vlastných predpisov. Z logiky veci však vyplýva, že ak sa súťaž nedohrala a dosiahnuté športové výsledky boli anulované, nemožno k nim preto v budúcnosti prihliadať, športovo-technicky sa vraciame naspäť do stavu, ktorý bol pred začiatkom predčasne ukončeného súťažného ročníka. Právo na účasť v súťaži by mali mať tie isté družstvá, ktoré štartovali v zrušenom ročníku súťaže. Ak niektoré družstvo nebude chcieť v novom ročníku súťažiť (napríklad z ekonomických dôvodov alebo kvôli nedostatku športovcov), riadiaci orgán súťaže podľa súťažných predpisov zväzu rozhodne o tom, či bude chýbajúce družstvo do súťaže doplnené a akým postupom alebo či bude súťažiť nižší počet družstiev.

  4. Aký by mal byť postup pri nasadzovaní do ďalšieho súťažného ročníka, keď došlo k predčasnému ukončeniu rozohratej súťaže po odohratí základnej časti a na základe jej výsledkov riadiaci orgán súťaže vyhlásil konečné poradie súťaže pre daný súťažný ročník?

  Ak bola predčasne ukončená súťaž s tým, že boli vyhlásené aj jej výsledky, tieto výsledky sú určujúce pre postupy a zostupy zo súťaží, ako aj pre nadväzujúce pohárové súťaže a právo účasti v súťaži v ďalšom súťažnom ročníku. K takýmto rozhodnutiam by mohlo dôjsť v prípadoch, ak by sa riadne odohrala kompletná základná časť súťaže za rovnakých podmienok pre všetky súťažiace družstvá (každý hral s každým doma i vonku). V takomto prípade je veľmi dôležitá ochrana integrity súťaží, ktorá si vyžaduje, aby boli dodržané rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich.
  V lyžiarskych športoch (zjazd, slalom, skoky na lyžiach a pod,) je pomerne časté, že pri výraznej zmene poveternostných podmienok dôjde k vyhláseniu celkového výsledku súťaže podľa výsledkov prvého kola, v ktorom mali všetci súťažiaci rovnakú príležitosť. v kolektívnych športoch sa však ligové stretnutia majstrovských súťaží odohrávajú tak, že každý sa stretne s každým súperom dvakrát raz na domácom štadióne pred domácimi priaznivcami a raz na štadióne svojho súpera. Ak bola odohratá iba polovica súťažného ročníka, každý s každým súperom odohral iba jedno z dvoch stretnutí, pričom podľa toho, ktorý zo súperov hral doma alebo vonku, mal v stretnut výhodu alebo nevýhodu. Navyše súperiace družstvá po polovici súťaže pri párnom počte družstiev ani neodohrali rovnaký počet stretnutí doma a vonku.

  5. Chcel by som Vás požiadať o pomoc a radu ohľadom čerpania finančnej podpory od štátu v dosledku koronakrízy.
  Som športovec SZČO, ktorý mal podpísanú profesionálnu zmluvu v najvyššej slovenskej súťaži no vzhľadom na koronavírus a jej ukončenie som dostal k 15.3.2020 výpoveď.

  Čerpám odvodové prázdniny zo sociálnej poisťovne, zdravotnú poistku si platím normálne. Po sezóne v roku 2019 som prerušil živnosť na 3 mesiace vzhľadom na to, že som nemal nikde zmluvu. Ako najvačší problém, pre ktorý ma nechceli zaradiť o podporu podľa bodu 2 je to, že mi na začiatku marca prišla omeškaná výplata za január a následne mi 16.3. prišla výplata za február. V apríli mi neprišli žiadne peniaze na účet. Chcem Vás teda požiadať o radu, čo si môžem nárokovať za mesiac marec a taktiež za mesiac apríl.

  Ak je pán ako SZČO, ktorá si čerpá odvodové prázdniny a zároveň činnosť SZČO neprerušil ani neukončil tak v prvom kole má nárok požiadať príspevok z Opatrenia č.2. Podmienkou na čerpanie príspevku je však buď zatvorenie prevádzky alebo pokles tržieb v marci minimálne o 10%, v apríli minimálne o 20%.

  Ak mu v marci prišla na účet výplata za január aj február tak zrejme nie je splnená ani jedna z podmienok, to znamená ani zatvorená prevádzka ani pokles tržieb a nie je dôvod žiadať za marec o príspevok. Ak v apríli neprišli na účet už žiadne peniaze, to znamená, že pokles tržieb je minimálne o 20%, za apríl je možnosť žiadať o príspevok v rámci Opatrenia 2.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti