Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

VI. ročník Memoriálu Milana Hanzela (17.11.2014) - základné informácie o podujatí  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.10.2014UčPS tím (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: VI. ročník Memoriálu Milana Hanzela
  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní s medzinárodnou účasťou na počesť pamiatky priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc. 
  Termín konania: 17. novembra 2014 (pondelok; v Slovenskej republike je štátny sviatok: Deň boja za slobodu a demokraciu)
  Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, športová hala HANT Aréna (Trnavská cesta 29) - na mape
  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s malými úpravami
  Účastníci: predpokladá sa účasť deviatich družstiev - siedmych slovenských družstiev reprezentujúcich hlavné právnické povolania a dvoch zahraničných družstiev z Maďarskej republiky a Českej republiky.

  Súťažiace družstvá: 

  1. družstvo sudcov
  2. družstvo prokurátorov
  3. družstvo advokátov;
  4. 
  družstvo notárov
  5. družstvo exekútorov;
  6.
   družstvo vysokoškolských učiteľov
  7. družstvo právnikov Ministerstva spravodlivosti SR
  8. družstvo právnikov (prokurátori a sudcovia) Maďarskej republiky
  9. družstvo právnikov (štátni zástupcovia) Českej republiky,
  10. družstvo právnikov UčPS (členovia a priatelia UčPS).

  Program podujatia:

  ŠPORTOVÁ ČASŤ:

  Vyžrebovanie: 16.11.2014 o 18.00 hod. organizátori podujatia za účasti vedúcich družstiev vyžrebujú družstvá do 2 skupín - uskutoční sa v priestoroch reštaurácie GRÉMIUM v Bratislave na Gorkého ulici
  Začiatok športovej časti: 17.11.2014 o 09.30 hod. začiatok 1. stretnutia
  Priebeh stretnutí: podľa časového rozpisu uvedeného v programe 
  Oficiálne slávnostné otvorenie: cca o 12.00 hod. krátkymi príhovormi organizátorov podujatia a čestných hostí
  Začiatok súťaže o právnického kráľa strelcov: o 16.00 hod.
  Začiatok stretnutí o umiestnenie: o 16.30 hod.
  Finálové stretnutie: o 18.00 hod.
  Koniec športovej časti: cca o 18.30 hod.

  Poznámka: počas športovej časti dostanú účastníci športovci občerstvenie, pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí bude zabezpečený teplý i studený bufet a pitný režim

  SPOLOČENSKÁ ČASŤ:

  Miesto konania: dňa 16.11.2014 v priestoroch reštaurácie GRÉMIUM v Bratislave, dňa 17.11.2014 v priestoroch športovej haly HANT ARÉNA
  Účastníci: rodina a najbližší Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia a zástupcovia právnických povolaní s rodinami.

  Program spoločenskej časti:

  I. časť 16.11.2014 o 14.00 hod.:
  piétne položenie venca/kytice na hrob Milana Hanzela na cintoríne v obci Bodíky

  II. časť - 16.11.2014 od 18.00 - 23.00 hod.: 
  neformálne stretnutie zástupcov právnických povolaní spoločenskej časti v reštaurácii GREMIUM spojené s losovaním družstiev do skupín, 

  III. časť - 17.11.2014 od 19.00 - 21.00 hod.: 
  priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní, vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi organizátorov hostiteľov, pani JUDr. Idy Hanzelovej a zástupcov zúčastnených družstiev; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením.

  Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti môže byť z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.


  SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s úpravami 
  - pravidlá súťaží si môžete pozrieť na osobitnej stránke na karte "PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ"

  Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 5 členných skupín, minuloroční finalisti (advokáti a vysokoškolskí učitelia) budú nasadení tak, aby nehrali v tej istej skupine, poradie stretnutí je uvedené v programe. Na základe poradia v skupinách sa hrajú stretnutia o konečné umiestnenie (bez semifinálových stretnutí). 

  Súpiska družstiev: maximálne 17 členná (hráči realizačný tím) oprávňuje k účasti na spoločenskej časti

  VÝNIMKY na súpiske:
  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári, vysokoškolskí učitelia), ktorých ambíciou nie je súťažiť s aktívnymi hráčmi alebo študentmi.

  Iba výnimočne na súpiskách môžu byť zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve a brankár (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci) pri dodržaní týchto pravidiel:

  1. Pre hráčov, ktorí v čase turnaja vykonávajú funkciu sudcu, prokurátora, exekútora, advokáta, notára alebo vysokoškolského učiteľa neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia uvedené v bode 3.
  2. Za vysokoškolského učiteľa (§ 75 odsek 1 zákona o VŠ) sa nepovažujú doktorandi (ide o doktorandské štúdium podľa § 54 zákona o VŠ).
  3. V každom družstve sú povolené dve výnimky pre hráčov jedna pre brankára pri dodržaní nasledovného:
   1. výnimka - HRÁČ; vek nad 25 rokov; z právnického prostredia; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
   2. výnimka BRANKÁR; vek nad 30 rokov; nehrá aktívne futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
  4. Pre dámy/hráčky - právničky, prípadne študentky práva, neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia a takéto výnimky sa nazarátavajú ani medzi výnimky uvedené v bode 3.

  Počet hráčov na ihrisku: 5 hráčov v poli + 1 brankár (podľa pôvodnej dohody z I. ročníka; v prípade záujmu väčšiny družstiev je možné upraviť na 4+1)

  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách skupina A - 1x 20 min, resp. skupina B 1x 15 min, stretnutia o umiestnenie 2x 10 min); posledné dve minúty sa hrá čistý čas, ak rozdiel v skóre nie je vyšší ako 2 góly. 

  CENY:

  Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Memoriálu Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaj v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom na čestnom mieste v priestoroch jeho sídla).

  Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára ...)


  ORGANIZÁTORI PODUJATIA:

  Organizátorom podujatia je občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS), ktoré pripravuje podujatie s podporou Generálnou prokuratúrou Slovenskej republikyMinisterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, právnických stavovských organizácií (Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora SR), právnických fakúlt Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave

  Podujatie podporili aj Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenský futbalový zväz a pán Oskár Bereczk, ktorý sa rád postará o stravovanie účastníkov Memoriálu Milana Hanzela.

  Organizačný výbor podujatia tvoria dobrovoľníci - zástupcovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, zástupcovia Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Krajského súdu v Bratislave, Slovenského futbalového zväzu a priatelia Milana Hanzela (Oskar Bereczk a ďalší), ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia na znak úcty k životnému odkazu JUDr. Milana Hanzela, CSc., bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Členovia organizačného výboru:

  • za Učenú právnickú spoločnosť:
   JUDr. Peter Haňdiak, doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Renata Munková (koordinátor projektu), JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Mgr. Lukáš Pitek (zástupca SFZ), Jozef Hanzel (rozhodcovia, športové potreby, tabuľky, rozpisy, video), JUDr. Jaroslav Rybánsky (zástupca SFZ), Petra Jobbagyová (fotografovanie a iné), JUDr. Roman Huszár (sudca KS v Bratislave; stretnutie internacionálov), JUDr. Marián Sľuk (sudca NS SR; stretnutie internacionálov), Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD. (zástupca MS SR, člen Rady UčPS), Michael Válek a študenti PEVŠ Bratislava), JUDr. Alica Hablovičová (člen UčPS), JUDr. Peter Sepeši 
  • za Generálnu prokuratúru SR: 
   Angela Rečková, Mária Karácsonyiová, Mgr. Mario Potúček, Ing. Anna Waclavová, JUDr. Marek Sivák, JUDr. Alexander Bíró, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Ctibor Košťál, Mgr. Mário Potúček a ďalší ktorí nezištne pomohli pri organizácii Memoriálu.

  Všetky významnejšie organizačné záležitosti boli/budú prejednané s JUDr. Idou Hanzelovou - manželkou neb. Milana Hanzela.

  Kontaktné osoby:

  FINANCOVANIE PODUJATIA:

  Podujatie je organizované dobrovoľníkmi - bývalými kolegami a priateľmi Milana Hanzela, pre celú právnickú obec. 
  Podujatie je financované okrem úhrady časti nákladov organizátormi podujatia najmä z účastníckych poplatkov družstiev a príspevkov fyzických osôb, ktoré sa rozhodli podujatie podporiť.

  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie hodnoty. Prípadný prebytok sa použije na financovanie projektov rozvoja internetového portálu pre právnikov - www.ucps.sk, prípadne na financovanie vydávania odborného právnického časopisu Magister Officiorum

  Financovanie podujatia bude zabezpečené z nasledovných zdrojov:

  1. príspevky účastníckych družstiev na náklady podujatia (štartovné),
  2. dobrovoľná zbierka priateľov, kolegov Milana Hanzela a UčPS a ďalších prispievateľov, 
  3. sponzorských darov (vecných a finančných) a
  4. prípadných iných príjmov (napr. z reklamy).

  Účastnícky poplatok: bude určený po ustálení nákladových položiek (v roku 2013 bol 300 € / družstvo)

  ÚHRADA účastníckeho poplatku:

  1. v hotovosti do pokladne Učenej právnickej spoločnosti (dohodnúť telefonicky) alebo
  2. prevodom na dole uvedený bankový účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne + názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia").

  Pri zbierkach a peňažných daroch odovzdaných v hotovosti bude v evidencii príjmov a výdavkov na osobitnej internetovej stránke uvedené pri každej položke číslo príjmového dokladu.
  V prípade udelenia súhlasu zo strany prispievateľa/darcu sa uvedie aj meno prispievateľa do zbierky, resp. meno darcu.
  Pri úhrade príspevku do zbierky prevodom na účet Učenej právnickej spoločnosti (číslo účtu je uvedené dole) je potrebné ako účel platby uviesť: „memorial +meno darcu", napr. "memorial peter sepesi" (v tom prípade výška príspevku a meno prispievateľa/darcu budú uvedené v evidencii príjmov na internetovej stránke), event. "memorial anonym", ak si prispievateľ/darca želá ostať v anonymite (v tom prípade bude uvedená iba výška príspevku).

  Nákladové položky podujatia:

  Budú ich tvoriť najmä prenájom športovej haly vrátane priestorov na spoločenskú časťceny a oceneniaodmeny pre rozhodcov, úhrada za bezpečnostné služby, zdravotnícku službu, požiarnu službu, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti. Viaceré vecné plnenia (strava, nápoje) sa podarilo zabezpečiť aj formou vecného daru od priateľov Milana Hanzela a partnerov podujatia. 

  Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť poskytnú potrebnú materiálnu podporu v oblasti administratívneho a technického zabezpečenia prípravy a uskutočnenia podujatia, vrátane personálneho zabezpečenia podujatia.

  Transparentnosť ekonomiky podujatia: je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke (názov stránky je: 2014 - PREHĽAD PRÍJMOV a VÝDAJOV Memoriálu Milana Hanzela) spravovanej Učenou právnickou spoločnosťou, kde budú osobitne uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia s ich popisom. Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulých ročníkov Memoriálu Milana Hanzela (2009, 2010, 2011 a 2012).

  Odkaz na internetovú stránku o ekonomickej bilancii I. ročníka - 2009II. ročníka - 2010, III. ročníka - 2011, IV. ročníka - 2012 a V. ročníka - 2013 Memoriálu Milana Hanzela.

  Prípadný prebytok prostriedkov z Memoriálu Milana Hanzela mieni Učená právnická spoločnosť využiť na ďalší rozvoj portálu UčPS - portálu tvoreného právnikmi pre právnikov (rozšírenie funkcionality) a to verejne kontrolovateľným spôsobom na konkrétny projekt rozvoja portálu UčPS (niektorého jeho modulu alebo funkcionality), prípadne na vydávanie právnického časopisu "Magister Officiorum" (MagOff), ktorý je už tretí rok distribuovaný právnikom a právnickým inštitúciám bezodplatne.

  Verejná kontrola bude zabezpečená publikovaním rozpočtu a nákladov financovaného projektu na verejne dostupnej webovskej stránke.


  Zmluvné vzťahy a účtovné operácie súvisiace s organizáciou podujatia budú z praktických dôvodov realizované prostredníctvom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Identifikačné údaje a bankové spojenie občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS):

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie)
  sídlo: TRNAVSKÁ CESTA 100, 821 01 Bratislava
  IČO: 42 171 318

  Bankové spojenie: Tatrabanka
  kód banky: 1100
  číslo účtu: 2623204201

  tel.: (+421) 0905 24 24 00
  email: info@ucps.sk
  webové sídlo: www.ucps.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti