Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právne akty EÚ k tematike športu a futbalu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.07.2011Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PRÁVNE PREDPISY SR upravujúce oblasť ŠPORTU nájdete TU

  TEMATICKÝ SPIS právnych dokumentov EÚ k téme FUTBAL nájdete TU

  LISABONSKÁ ZMLUVA: 

  • Zmluva o fungovaní Európskej únie (Hlava XII - Všeobecné a odborné vzdelávanie, mládež a šport) - článok 165
  • Genéza vývoja európskej politiky športu (2007-2011) - faktografia
  • ERAZMUS pre všetkých - prístup k dokumentu PDF


  Niektoré právne dokumenty Európskej únie k téme futbal:

  1. Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (2006/2130(INI)), 
   (Ú. v. 027 E , 31/01/2008 S. 0232 - 0240)
  2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o Bielej knihe o športe (2007/2261(INI))
  3. Rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom 
   (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 -3)
  4. Rozhodnutie Rady 2007/412/SVV z 12. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 76 – 77)
  5. Uznesenie Rady zo 4. decembra 2006 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát
   (Ú. v. EÚ C 322, 29/12/2006 s. 01 - 39)
  6. Uznesenia Rady z 3. júna 2010 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát 
   (Ú. v. EÚ C 165, 24.6.2010, s. 1 - 21)
  7. Odporúčanie Rady zo 6. decembra 2007, ktoré sa týka Príručky pre policajné a bezpečnostné orgány o spolupráci pri významných podujatiach s medzinárodným rozmerom
   (Ú. v. EÚ C 314, 22.12.2007, s. 4 – 21)
  8. Uznesenie Európskeho parlamentu  (2011/C 236 E/14) zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov
   (Ú. v. EÚ C 236E, 12.8.2011, s. 99 – 101)
  9. Závery Rady (2011/C 378/01) o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov 
   (Ú. v. EÚ C 378, 23.12.2011, s. 1 – 2)
  10. Zoznam národných futbalových informačných stredísk (NFIS) (Ú. v. C 322 , 08.11.2013 S. 5 - 7)

  TÉMATICKÝ SPIS portálu Eur-Lex k téme: ŠPORT

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti