Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Redakcia odborného časopisu Magister Officiorum NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.11.2011Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2018
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  PROF. JUDR. PHDR. PETER POTÁSCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. ANDREA ERDŐSOVÁ, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
  JUDR. MÁRIO ERNEST – ASISTENT NÁRODNÉHO ČLENA V EUROJUSTE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. MGR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. JOZEF MILUČKÝ – NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREDSEDA SPRÁVNEHO KOLÉGIA
  JUDR. PETER ROHAĽ – ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (od Magister Officiorum 2/2018)
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  PROF. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR/PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  DOC. JUDR. JANA VALLOVÁ, PHD. - MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2017
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTÁSCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. ANDREA ERDŐSOVÁ, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
  JUDR. MÁRIO ERNEST – ASISTENT NÁRODNÉHO ČLENA V EUROJUSTE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. MGR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. JOZEF MILUČKÝ – NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREDSEDA SPRÁVNEHO KOLÉGIA
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  PROF. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR/PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  DOC. JUDR. JANA VALLOVÁ, PHD. - MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2016
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. MÁRIO ERNEST – ASISTENT NÁRODNÉHO ČLENA V EUROJUSTE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. MGR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  DOC. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2015
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. MÁRIO ERNEST – EUROJUST, SNE (SECOND NATIONAL EXPERT) PRE SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  DOC. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2014
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. MÁRIO ERNEST – EUROJUST, SNE (SECOND NATIONAL EXPERT) PRE SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  DOC. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2013
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. MÁRIO ERNEST – EUROJUST, SNE (SECOND NATIONAL EXPERT) PRE SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  DOC. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2012
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. MÁRIO ERNEST – EUROJUST, SNE (SECOND NATIONAL EXPERT) PRE SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. JANKA HAŠANOVÁ, PHD. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
  DOC. JUDR. EVA HORZINKOVÁ, PHD. – POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
  DOC. JUDR. IMRICH KANÁRIK, CSC. – PRÁVNICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. – MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR (od Magister Officiorum 4/2012)  
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  JUDR. SLAVOMÍR ŠÚREK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

  REDAKČNÁ RADA časopisu Magister Officiorum, ročník 2011
  zriadená Uznesením Rady UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI:
  (v abecednom poradí - podľa priezviska)

  PREDSEDA:
  DOC. JUDR. PHDR. PETER POTÁSCH, PHD. – FAKULTA PRÁVA, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, ADVOKÁT
  ČLENOVIA:
  JUDR. MÁRIO ERNEST – EUROJUST, SNE (SECOND NATIONAL EXPERT) PRE SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE
  JUDR. PETER HAŇDIAK – ADVOKÁT
  JUDR. RASTISLAV KAŠŠÁK, PHD. – ADVOKÁT, VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG 
  JUDR. ING. LADISLAV MAJERNÍK – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. PETER SEPEŠI – GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  JUDR. MARIÁN SLUK, PHD. – NAJVYŠŠÍ SÚD SR
  JUDR. JÁN VANIN, PHD. – MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti