Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Voľby do NR SR 2020 (II.) - Volebné programy politických strán o športe sú pokrokom v porovnaní s minulosťou NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.02.2020 Róbert Kotian
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Volebné programy politických strán o športe sú pokrokom v porovnaní s minulosťou

  Na rozdiel od predchádzajúcich volebných programov treba priznať, že tentoraz si viaceré strany dali oveľa viac záležať na tejto kapitole volebnej ponuky. Prekvapením sú rozsiahle pasáže venované športu vo volebných programoch strany Sme rodina a Obyčajných ľudí a nezávislých osobností – prekvapením najmä preto, že ich predstavitelia sa v uplynulom volebnom období nezvykli kompetentne vyjadrovať k tejto problematike. Naopak strany, ktoré mali pod palcom slovenský šport v uplynulom desaťročí, majú buď vyslovene kratučký volebný program (SNS), alebo sa ho nemožno dopátrať (Smer-SD). Zhrnutia programov relevantných politických strán v oblasti športu uvádzame v poradí podľa volebných čísel strán.

  Sloboda a Solidarita (3.)

  Kľúčová myšlienka SaS v oblasti športu spočíva v zlúčení všetkých dnešných financií a zvýšení o cca 100 mil. eur do jedného voľnočasového poukazu dieťaťa, viazaného na školskú dochádzku. Z tohto poukazu majú byť financované všetky voľnočasové aktivity dieťaťa a rodič rozhodne, ako bude jeho dieťa tráviť voľný čas. Hodnota voľnočasového poukazu má byť 3,5-násobok mesačného životného minima. Podľa SaS by sa mali prostriedky Fondu na podporu športu využívať výhradne na výstavbu športovísk. Dôležité bude sfunkčniť informačný systém športu, kde bude prehľad o počte aktívnych športovcov či fakty o počte sponzorských zmlúv. SaS nepodporuje vznik ministerstva športu, funkciu štátneho tajomníka chce zachovať.

  Sme rodina (4.)

  Strana sa zameriava vo svojom programe na podporu tzv. športu pre všetkých – cyklistické cesty, bežecké trate a pod. Sme rodina bude presadzovať výstavbu komplexnej športovej infraštruktúry formou verejných zdrojov, príp. PPP projektov. Strana plánuje podporovať všetky športy bez výnimky, nielen tie populárne s najväčšou členskou základňou. Cieľom je aj zjednodušiť a sprehľadniť sponzoring v oblasti športu tak, aby bol pre podnikateľov výhodnejší a najmä jednoduchší. Strana chce rozšíriť rozsah vyučovania telesnej výchovy na základných a stredných školách na štyri hodiny týždenne. Strana má záujem o vytvorenie ministerstva športu.

  Za ľudí (6.)

  Podľa Za ľudí treba vytvoriť lepšie podmienky na aktívne zapojenie žiakov základných a stredných škôl do povinných, ale aj voľnočasových pohybových a športových aktivít, podmienkou je dobudovanie chýbajúcich telocviční, rekonštrukcia a budovanie novej verejnej športovej infraštruktúry na školách. Podľa strany treba vytvoriť väčší priestor pre financovanie športu z komerčnej sféry a zaviesť jednotný a prehľadný systém financovania športu zo zdrojov ústrednej štátnej správy a regionálnej správy. Strana plánuje zrušiť Fond na podporu športu ako nesystémový nástroj vytvárajúci priestor na politickú korupciu.

  SNS (9.)

  Strana má natoľko krátky volebný program o športe, že ho možno odcitovať celý:
  „Zaviedli sme športové poukazy bez daní a odvodov, zriadili sme účelový Fond na podporu športu, obnovili sme viac ako 500 futbalových ihrísk a 50 hokejových štadiónov, budujeme cyklotrasy, atletické dráhy a športové haly po celom Slovensku, dokončili sme Národný futbalový štadión, staviame Národný atletický štadión. Vytvoríme ministerstvo cestovného ruchu a športu. Cestovný ruch aj šport sú významnými odvetviami národného hospodárstva. Šport ako významný spoločenský fenomén prispieva k zvýšeniu kvality života a zdravia obyvateľstva.“

  OĽaNO (11.)

  Strana navrhuje obnoviť útvary talentovanej mládeže predovšetkým v olympijských športoch a zabezpečiť dostatok trénerov z povolania pri práci s talentovanou mládežou. Ďalšími cieľmi je zvýšiť financovanie športových gymnázií, finančne motivovať a podporovať športovú prípravu detí a mládeže v školách, organizovať športové školské súťaže až po celoštátnu úroveň. OĽaNO plánuje radikálne zlepšiť športovú infraštruktúru slovenského športu na všetkých úrovniach a podporiť účinné daňové zákony, ktoré by umožnili súkromným firmám investovať do športu. OĽaNO chce podporovať rozvoj všetkých športov, nielen „vybraných športov“, ako sú futbal, tenis, hokej, atletika. Neprijateľným parametrom prideľovania financií je podľa strany medzinárodná a domáca popularita športov.

  PS/Spolu (12.)

  Progresívci plánujú vytvoriť finančný mechanizmus na podporu mládežníckych a športových aktivít organizovaných na komunitnej úrovni – bonusom má byť „inklúzia sociálne vylúčených skupín, medzikultúrne porozumenie, starostlivosť o opustených, starých“. Strana sľubuje zaviesť športové poukazy pre deti od 6 do 14 rokov, čím sa získa reálny zdroj financovania – od rodičov detí. Strana plánuje zmapovať existujúce športoviská a stanoviť plán výstavby a rekonštrukcie športovísk na desať rokov dopredu. Podpora športu zo strany štátu má byť podľa progresívcov vyvážená transparentnosťou, jasnými a vymáhateľnými pravidlami.

  KDH (15.)

  Cieľom KDH je podporovať a rozvíjať rekreačný šport, a to najmä výstavba cyklotrás. Keďže šport na Slovensku je dlhodobo finančne poddimenzovaný, v spolupráci so samosprávou a športovými organizáciami budú kresťanskí demokrati „iniciovať vytvorenie efektívneho a transparentného systému na zabezpečenia dostatočného objemu investičných prostriedkov z verejných zdrojov, na obnovu, modernizáciu a rozvoj športovej infraštruktúry“. Zamerať sa chcú aj na zvýšenie finančných zdrojov na samotný chod športových organizácii.
  KDH bude podporovať ďalší rozvoj športu na školách a budovanie športových centier pre talentované deti a mládež.

  Most Híd (18.)

  Most-Híd plánuje systém osobitnej starostlivosti o talentovanú mládež v športových odvetviach a takisto aj odporný systém trénerov mládeže. Ďalším cieľom strany je program „športuje celá rodina“ a vytvorenie úradu pre šport, zastrešeného štátnym tajomníkom. Starna podporuje aj zvýšenie počtu povinnej telesnej výchovy v školách. Most sľubuje v programe, že vytvorí zákon o sponzoringu športu a vypracuje legislatívu obsahujúcu aj formu daňového zvýhodnenia pre šport. Podľa strany vláda musí viac investovať do siete cyklotrás, lebo ich budovanie podporuje turizmus, čo sa môže pozitívne prejaviť predovšetkým v zaostalejších východných a južných regiónoch.

  ĽSNS (24.)

  Prioritou ĽSNS v oblasti športu je najmä podpora pohybových aktivít mládeže. Podľa kotlebovcov aj školský systém na Slovensku zaostáva v starostlivosti o pohybové aktivity detí. Jedným z opatrení, ktoré by v tejto oblasti zaviedli, by bolo zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy aspoň na tri hodiny týždenne. Plánom ĽSNS je aj budovanie športovísk pre deti a mládež a taktiež program rekonštrukcie športového vybavenia a telocviční na školách. Strana plánuje nastaviť udržateľný a transparentný systém štátnej podpory pre športové kluby venujúce sa deťom.


  Anketa naznačuje, že dohoda politických strán na prioritách v športe bude komplikovaná

  O názoroch politických strán na problematiku športu sa možno dozvedieť nielen z ich volebných programov, ale aj odpoveďami straníckych expertov na konkrétne otázky. Iste, konečný vládny program zvykne byť kompromisom jednotlivých členov koalície, ale určite nezaškodí vedieť vopred, aké názory napríklad na Fond na podporu športu či na financovanie športu alebo športové poukazy majú jednotlivé strany - a možno sa podľa nich prípadne aj rozhodovať za volebnou plentou. S otázkami sme oslovili desať relevantných strán, odpovedala nám polovica – z toho od hovorkyne Smeru sme sa dozvedeli, že „strana SMER – SD sa tejto ankety nezúčastní“. Niektoré odpovede sme dopĺňali postojmi strán z volebných programov.

  1.Vznik samostatného ministerstva športu

  Samostatné ministerstvo športu nepodporuje SaS, ani koalícia Progresívne Slovensko/Spolu, ani ĽSNS. SNS má vznik takéhoto ministerstva spolu s cestovným ruchom dlhodobo v pláne, Sme-rodina chápe „vznik Ministerstva športu a telesnej výchovy (príp. spolu s cestovným ruchom) ako strešný orgán, ktorý bude zodpovedný za realizáciu koncepcie rozvoja športu na Slovensku“.

  2. Fond na podporu športu

  Vlani vzniknutý Fond na podporu športu by zrušila strana Za ľudí ako „nesystémový nástroj vytvárajúci priestor na politickú korupciu“. Sme-rodina predpokladá, že kompetencie fondu prejdú na rezortné ministerstvo, ak teda vznikne. Kollárovci považujú Fond v situácii podvyživeného športu len za slabú záplatu. PS/Spolu schvaľuje vznik Fondu, treba ho nechať pracovať a neskôr vyhodnotiť, chýba im však „seriózna pasportizácia športovísk na Slovensku a objektívne zmapovanie potrieb občanov a športového hnutia pre výstavbu športovísk“. Fond podporuje aj SaS, má však výhrady voči spôsobu jeho vzniku, neskrýva pochybnosti o prideľovaní financií a navrhuje ich alokovať výhradne na výstavbu športovísk. Podľa ĽSNS môže byť Fond „ jednou z ciest ako transparentnejšie prerozdeľovať financie smerujúce do športu“.

  3. Športové poukazy

  Sme-rodina neplánuje športové poukazy rušiť, podporuje „akúkoľvek myšlienku, ktorá podporí zdravie a pohyb“. Podľa PS/Spolu sa treba vrátiť k „pôvodnej myšlienke z roku 2015, kedy bol prijatý zákon o športe, a to aby boli športové poukazy financované zo zdravotného poistenia. Rozbehnúť to treba postupne, s menším objemom financií“. SaS je proti súčasnej podobe športových poukazov, ktorá „zbytočne zaťažuje podnikateľov, aj keď príspevok je zatiaľ v zákone dobrovoľný.“ SaS má ambíciu nazhromaždiť všetky financie, ktoré idú do šport a voľného času a utvoriť systém voľnočasových poukazov“. ĽSNS navrhuje športové poukazy uviesť do praxe a s ich financovanie pokryť zo štátneho rozpočtu.

  4. Súkromné financie do športu

  Väčšina strán sa zhodla na podpore prílevu súkromných financií do športu, tzv. superodpočet však nepodporuje ani SaS, ani Sme-rodina. PS/Spolu naopak vníma superodpočet ako spôsob na motivovanie sponzorov zo súkromného sektora, „vo všeobecnosti však treba zmeniť ťažkopádny spôsob započítavania sponzorského do daňových výdavkov, zjednodušiť to. Je potrebné podporiť daňovými výhodami aj samotných rodičov, resp. drobných sponzorov - právnické osoby“. Podľa SaS ak sa vytvoria jasné pravidlá v projekte poukazov, „bude v športe ešte viac peňazí ako dnes a privátny sektor bude mať záujem do športu investovať“. Sme rodina chce presadiť v športe PPP projekty, pretože „spolupráca súkromného a verejného sektora je najoptimálnejším variantom na ich realizáciu“. ĽSNS navrhuje ešte rozšíriť zvýhodnenie príspevku zamestnávateľov na športové aktivity pre deti zamestnancov.

  5. Viac hodín telesnej výchovy na školách

  Ani na počet hodín telesnej výchovy na školách nejestvuje zhoda. Napríklad ĽSNS navrhuje zvýšiť ich počet na tri hodiny týždenne, podľa Sme-rodina by mali byť tie hodiny štyri. PS/Spolu odmieta navyšovanie hodín TV, SaS to chce ponechať na rodičoch a školách, preferuje však kvalitnú výučbu TV a dostavbu telocviční a „odstrániť fenomén vyhýbania sa telesnej výchove zo strany niektorých detí a ich rodičov“.

  6. SZČO vz. zamestnanci

  Vlani vznikol spor o to, či majú mať profesionálni hráči status SZČO alebo zamestnanca - napokon sa presadila poslanecká novela, ktorá v záujme klubov zaviedla možnosť aj statusu SZČO, hoci sa tak stalo v rozpore s viacerými zákonmi. Podľa PS/Spolu sa „treba vrátiť k pôvodnému stavu, t.j. profesionáli v kolektívnych športoch by mali mať status zamestnanca. Je však potrebné súčasne urýchlene dotiahnuť a „znormálniť" odvody profišportovcov“. V SaS podporujú túto zmenu v prospech SZČO, nie však spôsob, akým bola presadená. Sme-rodina nemá vyhranený názor, výsledok by však mal byť v prospech športovcov. ĽSNS necháva status športovca na jeho dohode s klubom.

  7. Zákon o športe

  Zákon o športe platí od 1. januára 2016 a už sa do neho zasiahlo viacerými novelami, nie vždy zmysluplnými. Rozsiahlu novelu zákona chce navrhnúť PS/Spolu, avšak až po podrobnej diskusii so športovým hnutím a odborníkmi. SaS chce zrušiť percentuálny paušál pre futbal a hokej a upraviť parametre členskej základne a popularity pri vzorci na prideľovanie financií športovým zväzom. Aj expert PS/Spolu Jozef Mihál vníma tzv. paušál ako „výsledok vtedajšieho lobingu hokejového zväzu, športovému hnutiu takéto riešenie škodí“. Aj podľa kollárovcov „je otázne je, či by mal tzv. percentuálny paušál byť ukotvený v zákone a či mal byť vôbec uvedený do praxe“. Podľa Sme-rodina „komplikovaný vzorec s atribútom popularity niektoré športy zvýhodňuje, iné naopak. Myšlienka bola vo svojej podstate pozitívna, realita skôr trpkým následkom“. ĽSNS v podstate schvaľuje vzorec na delenie financií, požaduje však „podstatne zvýšiť váhu práce s mládežou. Čím viac by sa daný športový zväz viac venoval práci s mládežou, tak tým viac peňazí by aj dostal“.

  8. Národný futbalový štadión

  Situáciu okolo navyšovania odkupnej ceny za Národný futbalový štadión vnímajú oslovené strany unisono kriticky a ako netransparentnú - a podľa nich sa štát do takejto situácie vôbec nemal dostať. Zámer zaplatiť viac, ako bola zmluvne dohodnutá suma, odmietajú a zdôrazňujú potrebu serióznej analýzy pred jeho odkúpením.

  Záver

  Avizovať či predvídať, ako môže vyzerať programové vyhlásenie vlády, je v súčasnej situácii jednoducho nemožné. Určite sa však dá povedať, že na rozdiel od minulosti majú kľúčové opozičné strany reálnu predstavu o hlavných problémoch slovenského športu a nedá sa vylúčiť, že ak o smerovaní športu budú rozhodovať skutoční odborníci a ak sa štátnym tajomníkom pre šport stane človek, ktorý rozumie ekonomike športu a uchráni si integritu pred kuloárnymi tlakmi športovej obce a SOŠV predovšetkým, môžu byť konečne v športe zavedené transparentné pravidlá – a dokonca aj dodržiavané.

  RÓBERT KOTIAN

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti