Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

UčPS podpísala Memorandum o spolupráci so spoločnosťami Auxerre - finančné služby, spol. s r.o. a Emineo Partners – financial services, s.r.o. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.10.2011JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PB177756

  Vážená právnická obec, vážení návštevníci portálu Učenej právnickej spoločnosti,

  Učená právnická spoločnosť a všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jej činnosti, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, rovnako sa hlásia aj k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

  Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh.

  Učená právnická spoločnosť v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním najmä tieto odborné činnosti.

  Okrem odborných činností v oblasti práva – právnej vedy a právnej praxe, vykonáva a podporuje Učená právnická spoločnosť ďalšie činnosti a aktivity s cieľom zvyšovať kvalitu tak profesijného, ako aj súkromného života členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti.

  Základnou ambíciou Učenej právnickej spoločnosti je nájsť, spoznať a ponúknuť odbornej právnickej verejnosti všetky užitočné pomôcky, nástroje a služby, ktoré sú spôsobilé zvýšiť kvalitu pracovného alebo súkromného života sociálnej skupiny právnikov.

  Učená právnická spoločnosť sa preto snaží v každej oblasti dotýkajúcej sa profesijného alebo súkromného života právnikov priniesť svojim členom i celej odbornej právnickej verejnosti dôležité aktuálne informácie a možnosti v danej oblasti, ktorých poznanie je predpokladom dobrého rozhodnutia pri riešení odborných pracovných, či bežných životných situácií a potrieb.

  Aj preto sa Učená právnická spoločnosť snaží spolupracovať najmä s takými subjektmi, ktoré sa nešpecializujú iba na jednu značku, produkt, či službu ale zameriavajú sa na kvalitné znalostné pokrytie celej záujmovej oblasti, v ktorej pôsobia a súčasne rešpektujú korektnú hospodársku súťaž i zdravú konkurenciu.

  V súlade s uvedenou filozofiou spolupráce si Vám dovoľujeme oznámiť, že Učená právnická spoločnosť uzavrela/podpísala Memorandum o spolupráci s firmami Auxerre finančné služby, spol. s r.o., a Emineo Partners – financial services, s.r.o. Hlavným cieľom tejto spolupráce je kvalitne zastrešiť pre právnickú obec oblasť „Financie“ v oblasti poskytovania služieb pre fyzické i právnické osoby.

  Informácie a možnosti v tejto dôležitej oblasti pre súkromný i pracovný život právnikov budú pre Vás uvedené firmy adresne priebežne (on-line) udržiavať na internetovom portáli Učenej právnickej spoločnosti v rámci položky menu „Financie“ dostupnej z hlavnej stránky portálu www.ucps.sk.

  O odbornosti, slušnosti a nadštandardnom prístupe zamestnancov firmy Auxerre finančné služby, spol. s r.o. sa na vlastnej koži mali možnosť a česť presvedčiť už aj viacerí právnici, ktorým zamestnanci tejto firmy pomohli pri hľadaní optimálneho finančného riešenia/produktu (úver, konsolidácia úverového portfólia, poistných zmlúv a pod.)

  Firma Emineo Partners – financial services, s.r.o., má ako hlavný predmet činnosti poskytovanie služieb na mieru a to najmä v oblasti podvojného účtovníctva a mzdovej agendy. Firma sa teší na spoluprácu s právnickou obcou pri zakladaní nových spoločností. Emineo Partners – financial services, s.r.o. vie poskytnúť prenájom adresy sídla novovzniknutej spoločnosti, virtuálnu kanceláriu a taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti účtovníctva a bankovníctva.

  Obe uvedené firmy sú založené na hodnotových princípoch, denne spolupracujú s renomovanými finančnými inštitúciami, majú na jednom mieste prístup ku všetkým dôležitým aktuálnym informáciám z oblasti Financií, ktoré vyhodnocujú a aplikujú na mieru pre svojich klientov.

  Dúfame, že čas a najmä Vy v budúcnosti potvrdíte, že spomenuté pozitívne skúsenosti Vašich kolegov neboli náhodou, ale sú základnými črtami a metódou činnosti oboch uvedených firiem, ktorých poctivá každodenná práca bude v prípade potreby oporným bodom Vášho finančného života.


  resized__230x100_resized__345x150_ucps_auxerre

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti