Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     JUDr. Peter Bellás
avatar

JUDr. Peter Bellás

Advokátsky koncipient
PencilPridaj medzi mojich autorov
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
Všetci autori
Životopis
„ Keď sa pýtali Dalai Lamu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti.A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili. “

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Právnicka fakulta UPJŠ Košice 2004 - 2009 Právo

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ
ELSA International Council Meeting 17.-24.3.2006 2006

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
anglicky pokročilý
španielsky začiatočník
poľsky začiatočník

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
GARANT PARTNER legal, s.r.o. 2009 advokátsky koncipient

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
Školská rada 1. Slovenského neziskového servisného centra 2011 - 2012 člen
Športová rada 2011 tajomník a člen Športovej rady

Projekty

Názov Rok Úloha v projekte
1. Slovenské neziskové servisné centrum 2009 Člen školskej spoločnosti
1. Slovenské neziskové servisné centrum 2011 Garant Športovej spoločnosti
Učená právnická spoločnosť 2012 člen rady Učenej právnickej spoločnosti
Učená právnická spoločnosť 2011 člen Učenej právnickej spoločnosti

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Odborný článok Vyhotovovanie rozmnoženiny článku z časopisu v elektronickej forme a jej ďalšie použitie www.ucps.sk 2011
Odborný článok Novelizácia "sudcovských zákonov" www.ucps.sk 2011
Odborný článok Prezidentská republika www.ucps.sk 2011
Odborný článok Prezidentská republika Magister Officiorum 2012 2/2011 64-65
Odborný článok Vývoj a súčasná právna forma futbalových klubov v Španielsku Športové právo - Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 2011 7-10

Oblasti lektorskej činnosti

Oblasť/ Právne odvetvie Miesta výkonu (inštitúcia) Rok
Školská legislatíva I. spoločný odborný kongres neštátnych súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení 2011
Športové právo Vedecká konferencia Športové právo - UPJŠ Košice 2011
predošlá | 1 | ďalšia

Na Slovensku vznikol oficiálny fanklub FC Barcelona

FC_Barca_Slovak_verzia_APo dlhých mesiacoch intenzívnych príprav sa skupine nadšencov a podporovateľov futbalového klubu FC Barcelona podarilo zrealizovať vytúžený cieľ, ktorým je vznik a fungovanie oficiálneho „Supporter club“ – fanklubu FC Barcelona na Slovensku.

Čítajte viac...

Poslanie Športovej rady

05.11.2012JUDr. Peter Bellás   | 

Vznikla Športová rada ako nezávislá platforma k aktuálnym otázkam športovej legislatívy

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

pedagog
Dňa 21.5.2012 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítajte viac...

UEFA podpísala dohodu o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv

dohoda1

V Bruseli vo štvrtok 19. apríla uzavrela UEFA historickú zmluvu so sociálnymi partnermi z futbalového sektora o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv v krajinách EÚ a ďalších krajinách v teritoriálnej pôsobnosti UEFA.

Čítajte viac...

Novela zákona o priestupkoch v kontexte zrušenia poslaneckej imunity a neexistujúcej "imunity" prokurátorov a sudcov.

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o priestupkoch, na základe ktorej sa s účinnosťou od 1.marca 2012 ruší priestupková imunita poslancov a iných subjektov.

Čítajte viac...

Financovanie neštátneho školstva na Ústavnom súde Slovenskej republiky

resized__200x150_USSRDňa 8.2.2012 podali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorého podstatou je financovanie neštátneho školstva na Slovensku.

Čítajte viac...

PREZIDENTSKÁ REPUBLIKAMagOff 

Príspevok rozoberá právnu stránku (ne)konania prezidenta SR v súvislosti s vymenovaním Jozefa Čénteša do funkcie generálneho prokurátora SR a kladie otázku, či toto konanie prezidenta nemá prvky protiústavnosti.

Čítajte viac...

Prvé zasadnutie ŠPORTOVEJ RADY

resized__160x160_rokovanieDňa 8.12.2011 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie odborníkov venujúcich sa oblasti a problematike športového práva.

Táto iniciatíva vychádza z myšlienky spojenia odborníkov, ktorí sa venujú predmetnej oblasti s cieľom pokúsiť sa v spoločnej diskusii hľadať možnosti prípadne spolupráce v oblastiach spadajúcich pod športové právo.  

Čítajte viac...

MINIKONFERENCIA: ŠPORTOVÉ PRÁVO

resized__150x150_resized__160x160_rokovanie

Dňa 16.11.2011 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila Minikonferencia Športové právo, ktorú organizačne zastrešovalo a pripravovalo Európske združenie študentov práva ELSA KOŠICE.

Minikonferencia poskytla všetkým účastníkom množstvo zaujímavých informácií, postrehov a názorov a vo viacerých smeroch naznačila nedostatky platnej legislatívy a viaceré problémy, ktoré je z hľadiska vývoja „športového práva“ a ním súvisiacich právnych odvetví na Slovensku nevyhnutné riešiť.

Čítajte viac...

Novela zákona o pedagogických zamestncoch a odborných zamestnancoch

pedagog

Od 1. januára 2012 nadobudne účinnosť novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Prinášame Vám najdôležitejšie zmeny v zákone schválené v Národnej rade SR.


Čítajte viac...

Novelizácia "sudcovských zákonov"

V súvislosti s prijatými a navrhovanými zmenami v legislatíve v oblasti súdnictva došlo k viacerým iniciatívam Združenia sudcov Slovenska smerom k európskym a medzinárodným organizáciám sudcov, ako aj k iniciatíve poslancov Národnej rady SR, ktorí podali návrh na konanie pred Ústavným súdom SR a reakcií sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu. Príspevok poukazuje na celý proces, ktorý nastal po prijatí predmetných noviel zákonov.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti