Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Peter Bellás
avatar

JUDr. Peter Bellás

Advokátsky koncipient
PencilPridaj medzi mojich autorov
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
Všetci autori
Životopis
„ Keď sa pýtali Dalai Lamu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti.A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili. “

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Právnicka fakulta UPJŠ Košice 2004 - 2009 Právo

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ
ELSA International Council Meeting 17.-24.3.2006 2006

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
anglicky pokročilý
španielsky začiatočník
poľsky začiatočník

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
GARANT PARTNER legal, s.r.o. 2009 advokátsky koncipient

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
Školská rada 1. Slovenského neziskového servisného centra 2011 - 2012 člen
Športová rada 2011 tajomník a člen Športovej rady

Projekty

Názov Rok Úloha v projekte
1. Slovenské neziskové servisné centrum 2009 Člen školskej spoločnosti
1. Slovenské neziskové servisné centrum 2011 Garant Športovej spoločnosti
Učená právnická spoločnosť 2012 člen rady Učenej právnickej spoločnosti
Učená právnická spoločnosť 2011 člen Učenej právnickej spoločnosti

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Odborný článok Vyhotovovanie rozmnoženiny článku z časopisu v elektronickej forme a jej ďalšie použitie www.ucps.sk 2011
Odborný článok Novelizácia "sudcovských zákonov" www.ucps.sk 2011
Odborný článok Prezidentská republika www.ucps.sk 2011
Odborný článok Prezidentská republika Magister Officiorum 2012 2/2011 64-65
Odborný článok Vývoj a súčasná právna forma futbalových klubov v Španielsku Športové právo - Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 2011 7-10

Oblasti lektorskej činnosti

Oblasť/ Právne odvetvie Miesta výkonu (inštitúcia) Rok
Školská legislatíva I. spoločný odborný kongres neštátnych súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení 2011
Športové právo Vedecká konferencia Športové právo - UPJŠ Košice 2011
 predošlá|12|

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020

byrokraciaDňa 25.10.2012 predstavila sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2012. Materiál pripravilo ministerstvo v spolupráci s mimovládnymi športovými organizáciami a odborníkmi v oblasti športu. Pred ďalším legislatívnym procesom sekcia tento materiál predložila od 25.10. do 25.11.2012 na verejnú diskusiu.

Čítajte viac...

Autorský zákon č. 618/2003 Z.z.

Úplné znenie Autorského zákona ku dňu 20.6.2011.

Čítajte viac...

Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 - 2015

06.03.2012Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rýchla aktualita
resized__223x150_hooligans

Divácke násilie je negatívnym fenoménom, ktorý znamená významné narušenie verejného poriadku a výrazne vplýva na celú spoločnosť. Je potrebné zdôrazniť význam (vplyv) diváckeho násilia na celospoločenské (národné) aj medzinárodné vzťahy, vážne presahujúci pojem „verejná mienka“.

Čítajte viac...

Ústavný súd v roku 2011 priznal za prieťahy v súdnom konaní primerané finančné zadosťučinenie v sume 922 449,33 EUR

30.01.2012Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rýchla aktualita Ústavný súd

USSRÚstavný súd Slovenskej republiky k 31. decembru 2011 rozhodol o 2.200 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z ktorých bolo 549 sťažností namietajúcich prieťahy v súdnom konaní a 1.651 ostatných sťažností.

Čítajte viac...

Ústavný súd pozastavil účinnosť niektorých ustanovení novely zákona o prokuratúre

kladivoÚstavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 105/2011 o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

Ústavný súd pozastavil tiež účinnosť viacerých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákona č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 400/ 2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítajte viac...

Návrh novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií

03.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rýchla aktualita

paragraf Skončilo sa medzirezortné pripomienkové konanie vo veci návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „návrh zákona“).

Čítajte viac...

Aktuálne otázky miestnej samosprávy

05.04.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rýchla aktualita

byrokraciaNa rokovaní Vlády Slovenskej republiky budú dňa 6.4.2011 s prizvanými osobami prejednávané aktuálne otázky miestnej samosprávy, a to:

financovanie a nedoriešené majetko-právne vzťahy miestnej samosprávy, sociálna oblasť, školstvo, životné prostredie, vodárne a kanalizácie, eurofondy, teplárne, statická doprava, stavebný zákon, zákon o cestovnom ruchu, volebný kódex, postavenie miestnej samosprávy.

Čítajte viac...

Návrh novely zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

29.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

byrokraciaNávrh novely zákona o ochrane osobných údajov bol dňa 25.3.2011 odoslaný na rokovanie poradných orgánov Vlády Slovenskej republiky.

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov bol doteraz novelizovaný zákonom č. 602/2003 Z. z. (nepriama novela), zákonom č. 576/2004 Z. z. (nepriama novela), zákonom č. 90/2005 Z. z. a zákonom č. 583/2008 Z. z. (nepriama novela). Tieto skutočnosti naznačujú, že zákon bol priamo novelizovaný len raz a to novelou v roku 2005, ktorá priniesla zmeny a doplnenia viacerých ustanovení. Zostávajúce tri nepriame novely priniesli zmeny a doplnenia len troch odsekov zákona. Návrh zákona sa predkladá na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.

Čítajte viac...

Čo je dobré vedieť o pneumatikách

22.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Rady a tipy Užitočné informácie

autaZávery diskusie, ktoré prebehli vo francúzskom programe 20/20.

Pneumatiky by nemali byť nikdy staršie ako 6 rokov!!!

Čítajte viac...
 predošlá|12|
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti