Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

IX. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (19.11.2017) - základné informácie o podujatí  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.10.2017UčPS tím (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: IX. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní s medzinárodnou účasťou na počesť pamiatky priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc. Podujatie právnickej komunity nie je prístupné bežnej verejnosti. Vstup je povolený iba pre zúčastnených zástupcov právnických povolaní, pre ich rodinných príslušníkov a blízke osoby a pre členov právnickej komunity.

  Termín konania: 19. novembra 2017 (nedeľa)

  Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, športová hala HANT Aréna (Trnavská cesta 29) - na mape

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel futsalu s malými úpravami

  Účastníci: predpokladá sa účasť ôsmich, resp. desiatich družstiev.

  Pozvané/súťažiace družstvá: 

  1. družstvo sudcov; 
  2. družstvo prokurátorov; 
  3. družstvo advokátov;
  4. družstvo notárov; 
  5. družstvo exekútorov;
  6. družstvo vysokoškolských učiteľov; 
  7. družstvo právnikov Ministerstva spravodlivosti SR
  8. družstvo právnikov UčPS (členovia a priatelia UčPS)
  9. družstvo štátnych zástupcov Českej republiky???
  10. družstvo prokurátorov Maďarska


  Program podujatia

  ŠPORTOVÁ ČASŤ:

  Vyžrebovanie: 15.11.2017 o 17.00 hod. organizátori podujatia za účasti vedúcich družstiev vyžrebujú družstvá do 2 skupín - uskutoční sa v priestoroch reštaurácie GRÉMIUM v Bratislave na Gorkého ulici 11.

  Začiatok športovej časti: 19.11.2017 o 10:30 hod. začiatok 1. stretnutia
  Priebeh stretnutí v skupinách: podľa časového rozpisu uvedeného v programe 

  Oficiálne slávnostné otvorenie: cca o 15:30 hod. krátkymi príhovormi organizátorov podujatia a čestných hostí

  Začiatok stretnutia detí od 5 do 8 rokov a od 9 do 13 rokov: cca o 16.00 hod. (deti právnickej komunity a jej priateľov)

  Začiatok súťaže o právnického kráľa strelcov: cca o 16:40 hod.

  Začiatok stretnutí o umiestnenie: o 17:15 hod.
  Finálové stretnutie: o 18.45 hod.

  Koniec športovej časti: cca o 19:15 hod.

  Poznámka: počas športovej časti dostanú účastníci športovci občerstvenie, pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí bude zabezpečený teplý i studený bufet a pitný režim

  SPOLOČENSKÁ ČASŤ:

  Čas a miesto konania:

  • dňa 15.11.2017 (streda) v priestoroch reštaurácie GRÉMIUM v Bratislave (stretnutie organizačného výboru + žrebovanie spojené s posedením), 
  • dňa 19.11.2017 (nedeľa) v priestoroch športovej haly HANT ARÉNA po ukončení turnaja spojené s vyhodonotením turnaja

  Účastníci: rodina, najbližší, priatelia a kolegovia Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia a zástupcovia právnických povolaní s rodinami, blízkimi osobami a priateľmi, ako aj ďalší členovia právnickej komunity.

  Program spoločenskej časti:

  I. časť - 15.11.2017 od 18.00 - 22.00 hod.: 

  • neformálne stretnutie zástupcov právnických povolaní spoločenskej časti v reštaurácii GREMIUM spojené s losovaním družstiev do skupín.

  II. časť - 19.11.2017 od 19.30 - 21.00 hod.: 

  • priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní, vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi organizátorov hostiteľov, pani JUDr. Idy Hanzelovej a zástupcov zúčastnených družstiev; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením.

  Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti môže byť z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.


  SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s úpravami 

  Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 4 alebo 5 členných skupín (podľa počtu družstiev), minuloroční finalisti (vysokoškolskí učitelia a UčPS) budú nasadení tak, aby nehrali v tej istej skupine, poradie stretnutí je uvedené v programe. Na základe poradia v skupinách sa hrajú stretnutia o konečné umiestnenie (bez semifinálových stretnutí). 

  Súpiska družstiev: maximálne 20 členná (hráči + realizačný tím) oprávňuje všetkých aj k účasti na spoločenskej časti

  VÝNIMKY na súpiskách:

  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári, vysokoškolskí učitelia), ktorých ambíciou nie je súťažiť s aktívnymi hráčmi alebo študentmi.

  Iba výnimočne na súpiskách môžu byť zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve a brankár (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci) pri dodržaní týchto pravidiel:

  1. Pre hráčov, ktorí v čase turnaja vykonávajú funkciu sudcu, prokurátora, exekútora, advokáta, notára alebo vysokoškolského učiteľa neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia uvedené v bode 3.
  2. Za vysokoškolského učiteľa (§ 75 odsek 1 zákona o VŠ) sa nepovažujú doktorandi (ide o doktorandské štúdium podľa § 54 zákona o VŠ).
  3. V každom družstve sú povolené najviac dve výnimky pre hráčov a jedna pre brankára, ktoré musia byť na súpiske označené, pri dodržaní nasledovných pravidiel:
   1. výnimka - HRÁČ; vek nad 25 rokov; z právnického prostredia; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. súťažný futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
   2. výnimka - BRANKÁR; vek nad 30 rokov; nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. súťažný futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
  4. Pre dámy/hráčky - právničky, prípadne študentky práva, neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia a takéto výnimky sa nazarátavajú ani medzi výnimky uvedené v bode 3.

  Počet hráčov na ihrisku: 5 hráčov v poli + 1 brankár (podľa pôvodnej dohody z I. ročníka; v prípade dohody väčšiny družstiev je možné upraviť na 4+1)

  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách 1x 20 min, stretnutia o umiestnenie 2x 10 min); posledné dve minúty sa hrá čistý čas, ak rozdiel v skóre nie je vyšší ako 2 góly. 

  CENY:

  Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaj v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom na čestnom mieste v priestoroch jeho sídla).

  Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára ...)


  ORGANIZÁTORI PODUJATIA:

  Organizátorom podujatia je občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z. (UčPS), ktoré pripravuje podujatie v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a s podporou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, právnických stavovských organizácií (Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora SR), právnických fakúlt Trnavskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

  IX. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela ako partneri podujatia podporili:

  • Paneurópska vysoká škola v Bratislave - personálne, organizačnou výpomocou študentov fakulty práva
  • Slovenský futbalový zväz - organizačno-technicky, materiálne (zapožičanie dresov, vecné ocenenia) i personálne
  • pán Oskár Bereczk, ktorý sa s láskou postará o gurmánsky zážitok účastníkov podujatia
  • Pivnica Radošina, s.r.o. - občerstvenie pre účastníkov podujatia.

  Organizačný výbor podujatia tvoria dobrovoľníci - zástupcovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, zástupcovia Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Krajského súdu v Bratislave, Slovenského futbalového zväzu,  právnických stavovských organizácií  a priatelia Milana Hanzela (Oskar Bereczk a ďalší), ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia na znak úcty k životnému odkazu JUDr. Milana Hanzela, CSc., bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Členovia organizačného výboru:

  JUDr. Peter Haňdiak, doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., Mgr. Michael Válek (koordinátor projektu), JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Mgr. Lukáš Pitek (zástupca SFZ), Jozef Hanzel (rozhodcovia, športové potreby, tabuľky, rozpisy, video), JUDr. Jaroslav Rybánsky (zástupca SFZ), JUDr. Roman Huszár (sudca KS v Bratislave; stretnutie internacionálov), JUDr. Marián Sľuk (sudca NS SR; stretnutie internacionálov), Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD. (zástupca MS SR, člen Rady UčPS), Michael Válek a študenti PEVŠ, Mgr. Mario Potúček, JUDr. Peter Sepeši, a ďalší ktorí nezištne pomohli pri organizácii Memoriálu.

  Všetky významnejšie organizačné záležitosti sú prejednané s JUDr. Idou Hanzelovou.

  Kontaktné osoby:

  FINANCOVANIE PODUJATIA:

  Podujatie je organizované dobrovoľníkmi - bývalými kolegami a priateľmi Milana Hanzela, pre celú právnickú obec. 
  Podujatie je financované z účastníckych poplatkov družstiev, darov a príspevkov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa rozhodli podujatie podporiť.

  IX. ročník športovo-spoločenského podujatia právnickej komunity venovaného pamiatke nášho kolegu Milana Hanzela významne sponzorsky podporil aj BK Inter Bratislava (p. JUDr. Milan Valašík) bezodplatným poskytnutím športovej haly Pasienky (HANT Aréna) na zorganizovanie podujatia.

  Ďakujeme! 

  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie hodnoty. Prípadný prebytok sa použije na financovanie projektov rozvoja internetového portálu pre právnikov - www.ucps.sk a internetovej platformy sportnet.online, prípadne na financovanie vydávania odborného právnického časopisu Magister Officiorum

  Financovanie podujatia bude zabezpečené z nasledovných zdrojov:

  1. príspevky účastníckych družstiev na náklady podujatia (štartovné),
  2. dobrovoľná zbierka priateľov, kolegov Milana Hanzela a UčPS a ďalších prispievateľov, 
  3. sponzorských darov (vecných a finančných) a
  4. prípadných iných príjmov (napr. z reklamy).

  Účastnícky poplatok: 300 € / družstvo

  ÚHRADA účastníckeho poplatku:

  1. prevodom na dole uvedený bankový účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne + názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia") - prednostná forma úhrady 
  2. v hotovosti do pokladne Učenej právnickej spoločnosti (dohodnúť telefonicky) - iba vo výnimočných prípadoch.

  V prípade udelenia súhlasu zo strany prispievateľa/darcu sa uvedie aj meno prispievateľa do zbierky, resp. meno darcu.

  Pri úhrade príspevku do zbierky prevodom na účet Učenej právnickej spoločnosti (číslo účtu je uvedené dole) je potrebné ako účel platby uviesť: „memorial +meno darcu", napr. "memorial peter sepesi" (v tom prípade výška príspevku a meno prispievateľa/darcu budú uvedené v evidencii príjmov na internetovej stránke), event. "memorial anonym", ak si prispievateľ/darca želá ostať v anonymite (v tom prípade bude uvedená iba výška príspevku).

  Nákladové položky podujatia:

  Budú ich tvoriť najmä prenájom športovej haly vrátane priestorov na spoločenskú časť, ceny a ocenenia, odmeny pre rozhodcov, úhrada za bezpečnostné služby, zdravotnícku službu, požiarnu službu, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti. Viaceré vecné plnenia (strava, nápoje) sa podarilo zabezpečiť aj formou vecného daru od priateľov Milana Hanzela a partnerov podujatia. 

  Učená právnická spoločnosť a ostatní spoluorganizátori podujatia poskytnú potrebnú materiálnu podporu v oblasti administratívneho a technického zabezpečenia prípravy a uskutočnenia podujatia, vrátane personálneho zabezpečenia podujatia.

  Transparentnosť ekonomiky podujatia: je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke - názov stránky je: PREHĽAD PRÍJMOV a VÝDAJOV PODUJATÍ UčPS - karta 2017
  Stránku spravuje Učená právnická spoločnosť, pričom tam budú uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia aj s ich popisom. Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulých ročníkov podujatia.

  Odkaz na internetovú stránku o ekonomickej bilancii predchádzajúcich ročníkov podujatia: 

  I. ročník - 2009 * II. ročník - 2010 * III. ročník - 2011 IV. ročník - 2012 * V. ročník - 2013 * VI. ročník - 2014 * VII. ročník - 2015 * VIII. ročník - 2016.

  Prípadný prebytok prostriedkov z turnaja mieni Učená právnická spoločnosť využiť na ďalší rozvoj portálu UčPS - portálu tvoreného právnikmi pre právnikov (rozšírenie funkcionality) a to verejne kontrolovateľným spôsobom na konkrétny projekt rozvoja portálu UčPS (niektorého jeho modulu alebo funkcionality), prípadne na vydávanie právnického časopisu "Magister Officiorum" (MagOff), ktorý je už tretí rok distribuovaný právnikom a právnickým inštitúciám bezodplatne.

  Verejná kontrola bude zabezpečená publikovaním rozpočtu a nákladov financovaného projektu na verejne dostupnej webovskej stránke.


  Zmluvné vzťahy a účtovné operácie súvisiace s organizáciou podujatia budú z praktických dôvodov realizované prostredníctvom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Identifikačné údaje a bankové spojenie občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS o. z.):

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ, o. z.

  sídlo: TRNAVSKÁ CESTA 100, 821 01 Bratislava
  IČO: 42 171 318

  Bankové spojenie: FIO banka
  kód banky: 8330
  číslo účtu: 26 0096 8006
  IBAN SK69 8330 0000 0026 0096 8006
  BIC (SWIFT) FIOZSKBA

  email: info@ucps.sk
  webové sídlo: www.ucps.sk

  tel.: (+421) 0905 24 24 00

  Ďalšie kontaktné údaje: TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti