Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona o športe sprístupnený pred verejnými dišputami - neustále pracujeme NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.04.2015JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia športu a zdravého životného štýlu, vážení občania Slovenskej republiky, 

  je nedeľa 19. apríla 2015, 23.00 hod.

  Tak ako sme avizovali v pozvánke na verejné dišputy k návrhu zákona o športe,[1] tri dni pred konaním prvej verejnej dišputy v Bratislave v stredu 22. apríla 2015, sprístupňujeme pre športovú i laickú verejnosť link na pracovný text návrhu zákona o športe v aktuálnej časovej verzii.

  V tej súvislosti je potrebné uviesť, že link smeruje na aktívny zdieľaný dokument, ktorý sa neustále vyvíja, doplňuje. Neustále v dokumente “on-line” pracujú členovia pracovnej skupiny a konzultanti, ktorí postupne precizujú a dopĺňajú jednotlivé časti návrhu zákona.

  Zmeny v texte návrhu zákona o športe sa dejú priebežne aj na základe vyhodnotenia poznatkov, názorov, myšlienok a argumentov získaných z pracovných stretnutí so zástupcami záujmových skupín dotknutých novou právnou úpravou vrátane predstaviteľov štátu a územnej samosprávy.

  Ak si ho dnes vytlačíte zajtra už môže byť pozmenený, je to dynymický meniaci sa materiál po každom stretnutí, konzultácii, či prečítanom materiále. Preto si ho radšej pozerajte on-line na tomto linku, kde pre Vás bude stále prístupný.

  Za posledné tri týždne, ale aj počas viac ako jeden a pol roka trvajúcej prípravy návrhu zákona sme absolvovali stovky pracovných stretnutí, rozhovorov a debát, na ktorých sme získali veľké množstvo informácií, podnetov, znalosti, pripomienok. K formovaniu nášho poznania výrazne prispela aj konferencia “Šport a právo - fair play nielen na ihrisku, pravidlá nielen na papieri”, ktorej 3. ročník sa konal na jeseň minulého roku a jeho hlavnou témou bol zákon o športe.[2] Zborník z konferencie sme vydali v týchto dňoch v edícii Magister Officiorum a tento bude bezodplatne distribuovaný česko-slovenskej športovej i právnej komunite vrátane účastníkov verejnej dišputy.

  Naša aktivita pretavená do projektu návrhu zákona o športe má snahu priniesť pozitívne zmeny pre šport ako celok, pre každého športovca, pre každého športujúceho občana, pre športujúcu mládež ktorej patrí budúcnosť - pre každý dotknutý subjekt v športe, a v konečnom dôsledku - aj pre celé Slovensko.

  Od spolupracujúcich a diskutujúcich partnerov sme dostali množstvo vzorových zmlúv, predpisov, linkov na informácie o športe od zväzov, SOV, SPV i zo stredísk vrcholového športu, za čo im patrí naše poďakovanie. 

  Nielen športová obec, ale aj zástupcovia podnikateľského sektoru a územnej samosprávy sa zapojili do formovania textu návrhu zákona, ktorého obsah do konečného odovzdania návrhu do legislatívneho procesu vieme ešte významne obohatiť.

  K dopracovaniu návrhu, veríme, kvalitatívne významne napomôžu aj blížiace sa "verejné dišputy k návrhu zákona o športe".

  Celý prebiehajúci proces vnímame ako prejav toho, že ľudia ktorí “tvoria šport na Slovensku” vidia v návrhu zákona o športe potenciál pozitívnej zmeny, ktorej chcú byť nápomocní.

  Samozrejme, veľmi dôležití sú aj predstavitelia politickej sféry, ktorí ako volení zástupcovia občanov a zároveň tiež ako občania tohto štátu, budú v legislatívnom procese testovať, a veríme že nakoniec aj schvaľovať v Národnej rade Slovenskej republiky návrh nového zákona o športe.

  Chceli by sme odovzdať do legislatívneho procesu materiál, ktorý bude vecne i finančne čo najviac vyvážený. Pracovná skupina venuje projektu zákona o športe celý svoj pracovný, a viacmenej i osobný život.

  Veľké zmeny sú dôsledkom malých aktivít, ktoré sú mnohokrát neviditeľné.

  "Odbornosť, slušnosť a primeranosť … je dobrá cesta k hľadaniu a nachádzaniu rovnováhy vzťahov, práv, povinností, záujmov a hodnôt dotknutých ... aj pri tvorbe návrhu zákona o športe. "

  (členovia pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe)


  TEXT NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE NÁJDETE - TU

  NÁVRH JEDNOTNÉHO DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU - TU

  PREZENTÁCIA K NÁVRHU ZÁKONA z VEREJNÝCH DIŠPÚT - TU


   A na záver si dovolíme citovať jednu z najlepších slovenských športovkýň všetkých čias:

  “Najväčší hriech na svete je, keď človek nevyužije nadanie ktoré dostal.

  Mal by všetko robiť tak, aby zo seba dostal maximum. Toto platí pre mňa v živote aj v plávaní.

  Prvá vec je milovať svoj šport. Nikdy nešportuj len preto, aby si potešil iných. Šport musíš robiť predovšetkým pre seba, svoje potešenie a radosť.

  Úspech nie je náhoda. Je to výsledok veľkých úmyslov, úprimnej snahy, inteligentného smerovania a správnej realizácie.

  Úspech predstavuje múdru voľbu z množstva alternatív.

  (Martina Moravcová)

  Poznámky pod čiarou:
  1. Dostupné na: http://www.ucps.sk/Verejna_disputa_2015 (navštívené dňa 19.4.2015).^
  2. Informácie o konferencii dostupné na: http://www.ucps.sk/Sport_a_pravo_podklady_2014 (navštívené dňa 19.4.2015). Sekcia - návrh Zákona o športe.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti