Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.06.2013doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD. (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

  Súťaž v písaní esejí je určená všetkým, čo majú záujem o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni alebo nie. Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, nájdete na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

  Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva. 

  Súťaž poskytuje priestor praktizujúcim právnikom, ale napr. aj študentom práva na prezentovanie problémov v rámci športového práva, ako aj priestor na prezentáciu navrhovaných riešení – vlastných názorov, a to v nasledovných kategóriách:

  • Kategória „A“ – „Šport a právo v podmienkach SR
  • Kategória „B“ – „Športové právo a jeho postavenie v právnom poriadku SR
  • Kategória „C“ – „Šport a právo – súkromnoprávne dimenzie
  • Kategória „D“ – „Šport a právo – verejnoprávne dimenzie“ 

  Včas doručené súťažné práce/príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom kreovať hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku. 

  Veríme, že doručené práce budú predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a sme presvedčení o tom, že závery konferencie a súťažné práce budú mimoriadne kvalitným výstupom pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a, samozrejme, pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

  Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:

  P-omenovať problém
  P-oskytnúť riešenie
  P-rezentovať názor 

  Pridajte sa k nám, poskytnite nám Vaše 3P v súvislosti s témou športu a práva v Slovenskej republike a buďte jedným z tých, čo priložia ruku k dielu.  

  Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám a súčasne prehlbovať odbornú, resp. spoločenskú relevanciu právnej úpravy verejných športových aktivít v podmienkach Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť odbornú platformu na získavanie, šírenie a výmenu právnych názorov a teórií súvisiacich so športovým právom v podmienkach Slovenskej republiky, ich kritická analýza, skúmanie súčasného stavu a úvah de lege ferenda so zámerom poukázať na nedokonalosti súčasnej právnej úpravy a poskytnúť ideové základy na realizáciu zmien v rámci tohto úseku právnej regulácie. Vyhlasovatelia súťaže prostredníctvom výstupov z tejto súťaže plánujú odborne prispieť aj do prebiehajúceho normotvorného procesu, ktorého záverom by mal byť nový zákon o športe s predpokladaným dátumom účinnosti 01.01.2015. 


  Informácie o konferencii Šport a právo 2012, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

  Informácie o konferencii Šport a právo 2013, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti