Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Oznámenie o príprave konferencie ŠPORT a PRÁVO 2015 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.08.2015UčPS tím (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážená právnická a športová obec, vážení priatelia,

  Učená právnická Spoločnosť (UčPS) a Slovenský futbalový zväz (SFZ) si Vám dovoľujú oznámiť, že v dňoch 1. až 2. októbra 2015 (štvrtok, piatok) sa bude v priestoroch konferenčného hotela DOLPHIN**** v Senci konať IV. ročník tradičnej konferencie “ŠPORT a PRÁVO - 2015”, ktorá je jednou z praktických foriem napĺňania Memoranda o spolupráci medzi SFZ a UčPS ako aj Memoranda o spolupráci medzi UčPS, STARS & FRIENDS Nadácia a advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

  Konferencia bude zameraná primárne na prezentáciu návrhu zákona o športe, ktorý bol 26. augusta 2015 schválený vládou SR a v tomto čase je predmetom rokovania Národnej rady SR pod číslom tlače 1723, a bude prerokovaný ako bod č. 59 programu 54. zasadnutia Národnej rady SR.

  Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch konferencie bude aj táto konferencia zameraná tak v rámci svojho formálneho, ako aj neformálneho programu (diskusné stoly) na oblasti športu a práva, na ich vzájomné prieniky a vzájomnú interakciu “športu”, ako celospoločenského fenoménu na jednej strane a "práva", ako najvýznamnejšieho normatívneho systému súčasnosti, na strane druhej.

  "Športové právo" ako novovznikajúce právne odvetvie si získava čoraz viac priaznivcov tak v akademickej sfére, ako aj v aplikačnej praxi. Je to prirodzený dôsledok rozvoja oblasti športu v modernej občianskej spoločnosti a potreby regulácie jeho vzťahov.

  Značná prierezovosť športového práva, ktoré má presahy v podstate do všetkých odvetví práva, od práva ústavného, občianskeho, obchodného, trestného, správneho či daňového, si zvládnutie problematiky tejto oblasti vyžaduje aj veľmi dobré a komplexné poznanie právneho poriadku a jeho súvislostí, tak horizontálne ako aj vertikálne. Na druhej strane, aby športové právo nebolo samoúčelné, odtrhnuté od každodennej reality, fundamentálnym predpokladom jeho zdravého budovania a rozvoja je poznanie praktického chodu športového “sveta”, procesov prebiehajúcich v športe na jeho každodennej úrovni a tiež smeru, ktorým by sa mal šport a jeho právna regulácia uberať.

  Právnici a športovci sa musia spolu rozprávať, analyzovať procesy, definovať potreby úpravy vzťahov v športe a vo vzájomnej súčinnosti tvoriť a budovať systém pravidiel pre oblasť športu - “športové právo”, a to tak na úrovni interných predpisov športových zväzov, ako aj právneho poriadku SR. Detailné poznanie a následné citlivé prepojene športovej praxe s legislatívnymi predpismi je jediné možné riešenie. Jedine vtedy má športové právo zmysel a perspektívu.

  Toto spojenie vytvára mnoho právnych, ale aj mimoprávnych otázok, ktoré si vyžadujú skúmanie. Riešenia, ktoré sú potrebné a ktoré sa ponúkajú, si vyžadujú odbornú komunikáciu, priestor na odborný dialóg, konštruktívnu výmenu názorov a predovšetkým - stabilnú platformu v podobe tradičnej konferencie, ktorá zastreší všetky subjekty riadenia a správy športu, či jeho adresátov - od športových funkcionárov, športovcov, cez akademikov z daných oblastí, až po bežného občana našej krajiny. Práve to sú dôvody, ktoré vedú organizátorov konferencie “Šport a právo” k zorganizovaniu jej ďalšieho ročníka.

  Výsledkom týchto viacročných diskusií je materiál v legislatívnom procese - návrh zákona o športe, ktorý zhmotňuje aktuálnu časovu verziu znalosti o slovenskom športe o jeho rezervách a budúcich výzvach a ponúka návrh modelu dobrej správy športu založený na transparentnosti výmenou za väčšiu podporu zo strany slovenskej spoločnosti.

  Privítame každého z Vás, kto s primeraným predstihom prejaví záujem o aktívne vystúpenie na konferencii, o pasívnu účasť alebo o recenzovaný zborník v podobe jedinečného a monotematicky zameraného čísla MagOff - odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti.

  Rovnako ako minulý rok UčPS a SFZ vyhlásili Súťaž v písaní esejí primárne určenú pre mladých právnikov/právničky. 

  Program konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2015" (tematické bloky konferencie) zverejníme už čoskoro na stránkach www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

  Ďalšmi dôležitými partnermi projektu sú STARS & FRIENDS Nadácia, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.  a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, ktorým v mene UčPS i účastníkov konferencie ďakujeme za podporu projektu konferencie ŠPORT a PRÁVO 2015.

  S pozdravom,

  Učená právnická spoločnosť
  Peter Sepeši

  Slovenský futbalový zväz
  Ján Kováčik


  Informácie o konferencii Šport a právo 2012, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

  Informácie o konferencii Šport a právo 2013, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

  Informácie o konferencii Šport a právo 2014, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti