Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kontaktné údaje UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.02.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ, o. z.
  Skrátený názov združenia podľa stanov: UčPS

  Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
  IČO: 42171318
  DIČ: 2023213907

  Stanovy UčPS schválené Valným zhromaždením UčPS dňa 8.12.2016 - TU

  štatutárny orgán: Mgr. Igor Šumichrast (výkonný riaditeľ)

  členovia Rady UčPS (najvyšší výkonný orgán): 
  zakladajúci členovia Rady: JUDr. Peter Haňdiak * doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. * JUDr. Peter Sepeši
  stáli členovia Rady: Mgr. Mgr.Ladislav Križan, PhD. * JUDr. Jaroslav Čollák * Mgr. Igor Šumichrast
  ďalší člen Rady: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

  kontrolór UčPS: JUDr. Peter Mihál

  Povinne zverejňované údaje a zmluvy UčPS - TU

  Link na UčPS v IS športu - https://sport.iedu.sk/Company/Company/15387

  Telefonické kontakty:
  - (+421) 905 242 400

  Zákon o športe - Ladislav Križan
  -
  (+421) 905 279 839

  Manažment otázok a odpovedí k zákonu o športe - Simoneta Sepešiová
  Email: sport@ucps.sk

  Webové sídlo: www.ucps.sk
  Email: info@ucps.sk

  Bankové spojenie:
  FIO banka - bežný účet
  číslo účtu: 2600968006
  kód banky: 8330
  IBAN SK69 8330 0000 0026 0096 8006
  BIC (SWIFT) FIOZSKBA

  FIO banka - transparentný účet - TU
  číslo účtu: 2100967998
  kód banky: 8330
  IBAN SK65 8330 0000 0021 0096 7998
  BIC (SWIFT) FIOZSKBA

  Slovenská sporiteľňa - transparentný účet k projektu implementácie zákona o športe (účet bol po ukončení projektu zrušený)

  Štatistický úrad SR - údaje o UčPS - TU

  Register občianskych združení - výpis UčPS - TU

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti